općina
 
Izdvojeno
Proračun Općine
2012. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2012. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu

2013. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2013. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 30.06.2013. godine

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 31.12.2013. godine

2014. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2014. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu

Druga izmjena proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 30.06.2014. godine

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 31.12.2014. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Bilanca - stanje na dan 31. prosinac 2014. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2014. godine

2015 godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2015. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Izvještaj o obvezama za razdoblje 01.10.2015. - 31.12.2015.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2015.- 31.12.2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Bilanca - stanje na dan 31. prosinac 2015. godine

Bilješke vezane uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Donacije i sponzorstva u 2015. godini

2016. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2016. godinu

Proračun u malom

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Donacije i sponzorstva u 2016. godini

Izvještaji ostvarenja proračuna od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

2017. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2017. godinu

Prijedlog proračuna Općine Petrijevci i plan razvojnih programa

Proračun u malom

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu

Donacije i sponzorstva u 2017. godini

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za period od 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine

Bilješke vezane uz financijske izvještaje za period od 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

2018. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2018. godinu

Proračun u malom

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu

 
 
dokumenti
 
 
Općina Petrijevci
Republike 114
31208 Petrijevci
T: (031) 395-620
F: (031) 395-115
Posjeti web stranicu
Pošalji e-mail
Radno vrijeme:
07.00 - 15.00 (pon-pet)

Ordin. Opće medicine
Republike 112
31208 Petrijevci
T: (031) 395-685

Stomatološka ordin.
Republike 112
31208 Petrijevci
T: (031) 398-079

Ljekarna Tripolski
Republike 59
31208 Petrijevci
T: (031) 395-162
Posjeti web stranicu

Hrvatska pošta d.d.
Republike 116
31208 Petrijevci
T: (031) 395-110
F: (031) 395-110

Draiva-Plus d.o.o.
Republike 60
31208 Petrijevci
T: (031) 395-404
F: (031) 395-404

Urbanizam d.o.o.
M. A. Reljkovića 16
31550 Valpovo
T: (031) 656-070
F: (031) 656-075
Pošalji e-mail

OŠ Petrijevci
Republike 110 A
31208 Petrijevci
T: (031) 395-045
F: (031) 395-747
Posjeti web stranicu
Pošalji e-mail

Dječji vrtić Maslačak
Republike 110
31208 Petrijevci
T: (031) 395-103

Samos. dimnjačarska
radnja Tiborjanci

Nikola Novoselić
B. Radića 37, Tiborjanci
T: (031) 674-205
M: 098/429-246