općina
 
Izdvojeno
Savjetovanje s javnošću
Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem - obrazac

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2018. - 2023.
- svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe možete dostaviti u Općinu Petrijevci, u pisanom obliku na fax. 031/395-115, e-mail: info@petrijevci.hr i na adresu: Općina Petrijevci, Republike 114, 31208 Petrijevci (u roku 30 dana), najkasnije do 12. siječnja 2018. godine.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA PETRIJEVCI

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI - III. izmjene i dopune - Sažetak za javnost

KNJIGA PRIMJEDBI o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci

INFORMACIJA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NASIPA - NASELJE KARAŠICA

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

II. Izmjene i dopune UPU-a Petrijevci

Mišljenje o potrebi strateške procjene

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donosenje Urbanistickog plana uređenja naselja Petrijevci

Knjiga primjedbi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

 
 
dokumenti
 
 
Općina Petrijevci
Republike 114
31208 Petrijevci
T: (031) 395-620
F: (031) 395-115
Posjeti web stranicu
Pošalji e-mail
Radno vrijeme:
07.00 - 15.00 (pon-pet)

Ordin. Opće medicine
Republike 112
31208 Petrijevci
T: (031) 395-685

Stomatološka ordin.
Republike 112
31208 Petrijevci
T: (031) 398-079

Ljekarna Tripolski
Republike 59
31208 Petrijevci
T: (031) 395-162
Posjeti web stranicu

Hrvatska pošta d.d.
Republike 116
31208 Petrijevci
T: (031) 395-110
F: (031) 395-110

Draiva-Plus d.o.o.
Republike 60
31208 Petrijevci
T: (031) 395-404
F: (031) 395-404

Urbanizam d.o.o.
M. A. Reljkovića 16
31550 Valpovo
T: (031) 656-070
F: (031) 656-075
Pošalji e-mail

OŠ Petrijevci
Republike 110 A
31208 Petrijevci
T: (031) 395-045
F: (031) 395-747
Posjeti web stranicu
Pošalji e-mail

Dječji vrtić Maslačak
Republike 110
31208 Petrijevci
T: (031) 395-103

Samos. dimnjačarska
radnja Tiborjanci

Nikola Novoselić
B. Radića 37, Tiborjanci
T: (031) 674-205
M: 098/429-246