općina
 
Novosti
Zaželi - ostvari u Petrijevcima
22/11/2017
 
Općina Petrijevci i LAG Karašica kao partneri prijavili su projekt pod nazivom "Zaželi - ostvari u Petrijevcima" na natječaj "Zaželi - Program zapošljavanja žena" u sklopu Europskog socijalnog fonda ESF Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.".
Dana 21. studenog 2017. godine došla je obavijest da je projekt prošao procjenu kvalitete te je odabran za financiranje i ima ukupno 109 od mogućih 110 bodova.
Vrijednost projekta je ukupno 2.728.401,70 kuna i to u 100%-tnom intenzitetu potpore.
Projektom će se na području Općine Petrijevci na dvije godine zaposliti 15 žena koje će raditi na poslovima pomoći u kući za 60 korisnika u potrebi.
Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci kroz koje će osim pomoći u kući biti proveden i odabir i osposobljavanje žena, informativna kampanja koja će imati zadaću podići razinu svijesti o ljudima u potrebi i smanjenju nezaposlenosti i dr.
U tim aktivnostima će sudjelovati i obvezni partneri na projektu Centar za socijalnu skrb Valpovo i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Uloga LAG-a Karašica na projektu je vođenje projekta i koordinacija svih projektnih aktivnosti.
Posebna zahvala ide Lokalnoj razvojnoj agenciji Valpovo-Petrijevci d.o.o. koja je svojim angažmanom pomogla u pripremi projekta.

 
 
 
dokumenti
 
 
Općina Petrijevci
Republike 114
31208 Petrijevci
T: (031) 395-620
F: (031) 395-115
Posjeti web stranicu
Pošalji e-mail
Radno vrijeme:
07.00 - 15.00 (pon-pet)

Ordin. Opće medicine
Republike 112
31208 Petrijevci
T: (031) 395-685

Stomatološka ordin.
Republike 112
31208 Petrijevci
T: (031) 398-079

Ljekarna Tripolski
Republike 59
31208 Petrijevci
T: (031) 395-162
Posjeti web stranicu

Hrvatska pošta d.d.
Republike 116
31208 Petrijevci
T: (031) 395-110
F: (031) 395-110

Draiva-Plus d.o.o.
Republike 60
31208 Petrijevci
T: (031) 395-404
F: (031) 395-404

Urbanizam d.o.o.
M. A. Reljkovića 16
31550 Valpovo
T: (031) 656-070
F: (031) 656-075
Pošalji e-mail

OŠ Petrijevci
Republike 110 A
31208 Petrijevci
T: (031) 395-045
F: (031) 395-747
Posjeti web stranicu
Pošalji e-mail

Dječji vrtić Maslačak
Republike 110
31208 Petrijevci
T: (031) 395-103

Samos. dimnjačarska
radnja Tiborjanci

Nikola Novoselić
B. Radića 37, Tiborjanci
T: (031) 674-205
M: 098/429-246