općina
 
Novosti
Oglas za prijem u radni odnos - Zaželi - ostvari u Petrijevcima
09/01/2018
 
Općina Petrijevci, Republike 114, Petrijevci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Zaželi – ostvari u Petrijevcima„.

Trajanje radnog odnosa: 24 (dvadeset i četiri) mjeseca.
Broj radnika koji se traži: 15 radnica.
Mjesto rada: područje Općine Petrijevci.

Opis poslova:
- dostava namirnica;
- održavanje čistoće stambenog prostora;
- pranje i glačanje rublja;
- ostale usluge u kući i okućnici;
- pomoć pri oblačenju i svlačenju;
- briga o higijeni i osobnom izgledu;
- pomoć u socijalnoj integraciji;
- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 01. travnja 2018. godine do 31. ožujka 2020. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:
- nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,
- nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
3. Preslik osobne iskaznice,
4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe),
6. Izjava o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje za gerentodomaćicu ili njegovateljicu može se dobiti u Općini Petrijevci i LAG-u Karašica (partneru na projektu), ulica Republike 114, Petrijevci, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama Općine Petrijevci www.petrijevci.hr i LAG-a Karašica www.lag-karasica.com.
Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti kod voditeljice projekta Ivane Zečević na broj mob: 099/197-9097 ili mail: ivana.zecevic@lag-karasica.com.
Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 18. siječnja 2018. godine, na adresu Općine Petrijevci (Republike 114, 31208 Petrijevci) s naznakom „Prijava na oglas za projekt: „Zaželi – ostvari u Petrijevcima„.“.
O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

Odabrane kandidatkinje, prije početka rada, obvezne su pohađat i zavrišti Program osposobljavanja za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba ili za gerontodomaćicu.

Obrasci:
- TEKST OGLASA
- PRIJAVNICA
- IZJAVA O OSPOSOBLJAVANJU
 
 
 
dokumenti
 
 
Općina Petrijevci
Republike 114
31208 Petrijevci
T: (031) 395-620
F: (031) 395-115
Posjeti web stranicu
Pošalji e-mail
Radno vrijeme:
07.00 - 15.00 (pon-pet)

Ordin. Opće medicine
Republike 112
31208 Petrijevci
T: (031) 395-685

Stomatološka ordin.
Republike 112
31208 Petrijevci
T: (031) 398-079

Ljekarna Tripolski
Republike 59
31208 Petrijevci
T: (031) 395-162
Posjeti web stranicu

Hrvatska pošta d.d.
Republike 116
31208 Petrijevci
T: (031) 395-110
F: (031) 395-110

Draiva-Plus d.o.o.
Republike 60
31208 Petrijevci
T: (031) 395-404
F: (031) 395-404

Urbanizam d.o.o.
M. A. Reljkovića 16
31550 Valpovo
T: (031) 656-070
F: (031) 656-075
Pošalji e-mail

OŠ Petrijevci
Republike 110 A
31208 Petrijevci
T: (031) 395-045
F: (031) 395-747
Posjeti web stranicu
Pošalji e-mail

Dječji vrtić Maslačak
Republike 110
31208 Petrijevci
T: (031) 395-103

Samos. dimnjačarska
radnja Tiborjanci

Nikola Novoselić
B. Radića 37, Tiborjanci
T: (031) 674-205
M: 098/429-246