općina
 
Općina
Tijela općine
NAČELNIK
Načelnik Općine Petrijevci je gosp. Ivo Zelić, dipl. ing.

ZAMJENIK NAČELNIKA
Zamjenik načelnika Općine Petrijevci je gosp. uro Petnjarić, dipl. oec.

OPĆINSKO VIJEĆE
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana koji se na temelju općeg i jednakog biračkog prava  biraju neposredno - tajnim glasovanjem. Članovi vijeća biraju se na četiri godine, nemaju obvezujući mandat i ne mogu biti opozvani, a njihova je dužnost počasna. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Unutarnje ustrojstvo i način rada Vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. Općinsko vijeće čini trinaest vijećnika.

U mandatu 2017.-2021. Općinsko vijeće čine:
Anto Aničić – HDZ
Zvonko Babić – SDP-HNS
Mirna Gelo – DESNO
Josip Koški – HDZ
Mario Koški - HDZ
Josip Kuštro - HDZ
Antonija Orlić Domanovac - HSS
Martina Stanković - HDZ
Dino Stojaković - DESNO
Jasna Stojaković, potpredsjednica Općinskog vijeća - HDZ
Antun Stuparić – SDP-HNS
Ivan Vrbanić, predsjednik Općinskog vijeća - HDZ
Ivan Zečević - HDZ


OPĆINSKA UPRAVA – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Milka Furlan, pročelnica
Renata Pilgermayer – stručna suradnica za komunalne i stambene poslove
Josip Rimac – stručni suradnik za proračun i računovodstvo
Ana Egredžija – administrativna tajnica, blagajnica

 
 
dokumenti
 
 
Općina Petrijevci
Republike 114
31208 Petrijevci
T: (031) 395-620
F: (031) 395-115
Posjeti web stranicu
Pošalji e-mail
Radno vrijeme:
07.00 - 15.00 (pon-pet)

Ordin. Opće medicine
Republike 112
31208 Petrijevci
T: (031) 395-685

Stomatološka ordin.
Republike 112
31208 Petrijevci
T: (031) 398-079

Ljekarna Tripolski
Republike 59
31208 Petrijevci
T: (031) 395-162
Posjeti web stranicu

Hrvatska pošta d.d.
Republike 116
31208 Petrijevci
T: (031) 395-110
F: (031) 395-110

Draiva-Plus d.o.o.
Republike 60
31208 Petrijevci
T: (031) 395-404
F: (031) 395-404

Urbanizam d.o.o.
M. A. Reljkovića 16
31550 Valpovo
T: (031) 656-070
F: (031) 656-075
Pošalji e-mail

OŠ Petrijevci
Republike 110 A
31208 Petrijevci
T: (031) 395-045
F: (031) 395-747
Posjeti web stranicu
Pošalji e-mail

Dječji vrtić Maslačak
Republike 110
31208 Petrijevci
T: (031) 395-103

Samos. dimnjačarska
radnja Tiborjanci

Nikola Novoselić
B. Radića 37, Tiborjanci
T: (031) 674-205
M: 098/429-246