Novosti


U petak, 19. srpnja 2019. godine, održana je završna konferencija projekta „Nove kreacije treće generacije“ umjetnost i kultura 54+ u Lovačkom domu u Petrijevcima s početkom u 11.00 sati na kojoj je voditelj Bruno Eržić prezentirao aktivnosti koje su provođene tijekom 12 mjeseci projekta kroz likovnu, dramsku, glazbenu i radionicu slame. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici...


U petak, 19. srpnja 2019. godine, s početkom u 18.00 sati održana je godišnja skupština NK „Omladinac“ Petrijevci u Vatrogasnom domu u Petrijevcima. Na Skupštini su usvojena izvješća o radu kluba i trenera prve i pionirske ekipe te Plan rada i Financijski plan za 2019. godinu.


Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS krajem 2018. godine usvojena je nova Europsku strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima. Sukladno navedenom u tijeku je VII. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating...


Sukladno važećem Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) koji je stupio na snagu 01. srpnja 2019. godine, propisana je obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave. Za nabavljenu robu, uslugu i radove kroz postupke javne nabave, kao i jednostavnu nabavu, te nabavu putem narudžbenica potrebno je...


Povodom jubilarnih 25. „Petrijevačkih žetvenih svečanosti“ 2019. Petrijevce je posjetio Kardinal Vinko Puljić kojeg je  je dočekao domaćin, župnik Matej Glavica s okupljenim župljanima. Kardinal se potom u zajedništvu s đakovačko-osječkim pomoćnim biskupom Ivanom Ćurićem  u pratnji župnika u procesiji uputio u crkvu gdje je održao svečanu Svetu misu na kojoj su...


Drugoga dana 25. Petrijevačkih žetvenih svečanosti, u subotu, 13.srpnja 2019., u  prepunoj općinskoj Vijećnici, posthumno je održana  promocija, za Petrijevce, vrlo značajna knjiga pod nazivom „Selo u sjećanju – Petrijevci“, autora, akademika Ivana Cifrića, rođenog Petrijevčanina koji je nakon studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ostao u Zagrebu kao predavač na...


Udruga pčelara „Valpovština“ Valpovo, kao druga najstarija Udruga u Republici Hrvatskoj, osnovana je 03. prosinca 1882. godine, i ove godine organizirala je 11. regionalnu manifestaciju „Dani meda u Valpovštini“ u sklopu programa jubilarnih 25. „Petrijevačkih žetvenih svečanosti“. Koje je održana 13. i 14. srpnja 2019. godine, a suorganizator je  bila Općina Petrijevci. Prvi dan...