Komunalno gospodarstvo

Komunalno gospodarstvo


Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom redu

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu

Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom

Dodatne informacije o uslugama možete pronaći i na sljedećim linkovima:

Samostalna dimnjačarska radnja Novoselić, Tiborjanci - https://www.dimnjacarnovoselic.hr
Suglasnost na cjenik i cjenik dimnjačarskih usluga - link
Prethodna suglasnost na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova - link
Opći uvjeti obavljanja dimnjačarskih poslova - link

Unikom d.o.o.  Osijek - http://www.unikom.hr
Cjenik usluga - link

Dvorac d.o.o. Valpovo - http://www.dvorac.hr
Cjenik vodnih usluga - link

Draiva-Plus d.o.o. Petrijevci – ukop pokojnika unutar groblja

Suglasnost na cjenik i cjenik usluge ukopa pokojnika unutar groblja - link
Prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja - link
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja - link