2019. godina

2019. godina


Godišnji plan raspisivanja javnih poziva

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac 1: Opis programa ili projekta

Obrazac 2: Proračun

Obrazac 3: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4: Izjava o partnerstvu

Obrazac 5: Životopis

Obrazac 6: Popis priloga

Obrazac 7: Procjena kvalitete prijave

Obrazac 8: Opisni izvještaj projekta/programa/aktivnosti/manifestacije

Obrazac 9: Financijski izvještaj

Obrazac 10: Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci - prilog

Javni poziv članovima Općinskog vijeća, građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

Odluka o poništenju natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto „- referent - komunalni redar/poljar/domar“ – 1 izvršitelj - m/ž na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad od tri mjeseca

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje

Javni poziv za izgradnju zamjenske obiteljske kuće Kostelac

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za izgradnju zamjenske obiteljske kuće Kostelac

Odluku o početku postupka jednostavne nabave - ponovljeni postupak

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave - ponovljeni postupak

Drugi ponovljeni postupak jednostavne nabave za izgradnju zamjenske obiteljske kuće Kostelac

Natječajna dokumentacija

Ponudbeni troškovnik

Arhitektonski projekt

Građevinski projekt

Elektro projekt

Odluku o poništenju javne nabave - 2. ponovljeni postupak

Javni poziv za dostavu ponuda za Energetsku obnovu zgrade NK „Omladinac"

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Glavni projekt

Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata

Javni poziv

Obrazac - učenik SŠ - prijava na Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranje troškova prijevoza

Obrazac - student - prijava na Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranje troškova prijevoza

Treći ponovljeni postupak jednostavne nabave za izgradnju zamjenske obiteljske kuće Kostelac

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni troškovnik

Arhitektonski projekt

Građevinski projekt

Elektro projekt

Izgradnja zamjenske obiteljske kuće Kostelac

ODLUKA O IMENOVANJU TRI PREDSTAVNIKA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE – IZGRADNJA ZAMJENSKE KUĆE KOSTELAC

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT

ELEKTRO PROJEKT

Nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Petrijevci tijekom 2020. godine

ODLUKA O IMENOVANJU TRI PREDSTAVNIKA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU  I ZGRADE U VLASNIŠTVU OPĆINE PETRIJEVCI TIJEKOM 2020. GODINE

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE PETRIJEVCI TIJEKOM 2020. GODINE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE PETRIJEVCI TIJEKOM 2020. GODINE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (ISPRAVAK) ZA NABAVU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE PETRIJEVCI TIJEKOM 2020. GODINE

TROŠKOVNIK