2019. godina

2019. godina


Godišnji plan raspisivanja javnih poziva

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac 1: Opis programa ili projekta

Obrazac 2: Proračun

Obrazac 3: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4: Izjava o partnerstvu

Obrazac 5: Životopis

Obrazac 6: Popis priloga

Obrazac 7: Procjena kvalitete prijave

Obrazac 8: Opisni izvještaj projekta/programa/aktivnosti/manifestacije

Obrazac 9: Financijski izvještaj

Obrazac 10: Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci - prilog

Javni poziv članovima Općinskog vijeća, građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

Odluka o poništenju natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto „- referent - komunalni redar/poljar/domar“ – 1 izvršitelj - m/ž na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad od tri mjeseca

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje

Javni poziv za izgradnju zamjenske obiteljske kuće Kostelac

Odluka o početku postupka nabave

Ponudbeni troškovnik

Arhitektonski projekt

Građevinski projekt

Elektro projekt

Ponovljeni postupak za izgradnju zamjenske obiteljske kuće Kostelac

Natječajna dokumentacija