2019. godina

2019. godina


Godišnji plan raspisivanja javnih poziva

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac 1: Opis programa ili projekta

Obrazac 2: Proračun

Obrazac 3: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4: Izjava o partnerstvu

Obrazac 5: Životopis

Obrazac 6: Popis priloga

Obrazac 7: Procjena kvalitete prijave

Obrazac 8: Opisni izvještaj projekta/programa/aktivnosti/manifestacije

Obrazac 9: Financijski izvještaj

Obrazac 10: Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci - prilog

Javni poziv članovima Općinskog vijeća, građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

Odluka o poništenju natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto „- referent - komunalni redar/poljar/domar“ – 1 izvršitelj - m/ž na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad od tri mjeseca

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje

Javni poziv za izgradnju zamjenske obiteljske kuće Kostelac

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za izgradnju zamjenske obiteljske kuće Kostelac

Odluku o početku postupka jednostavne nabave - ponovljeni postupak

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave - ponovljeni postupak

Drugi ponovljeni postupak jednostavne nabave za izgradnju zamjenske obiteljske kuće Kostelac

Natječajna dokumentacija

Ponudbeni troškovnik

Arhitektonski projekt

Građevinski projekt

Elektro projekt

Javni poziv za dostavu ponuda za Energetsku obnovu zgrade NK „Omladinac"

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Glavni projekt