2018. godina

2018. godina


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE PETRIJEVCI TIJEKOM 2019. GODINE

Troškovnik za opskrbu električnom energijom

Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata
Obrazac za učenike
Obrazac za studente

Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata

Prijava na Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranje troškova prijevoza - učenici

Prijava na Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranje troškova prijevoza - studenti

Javni poziv članovima Općinskog vijeća, građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu

PRILOZI:
- Obrazac 1 -  Obrazac opisa programa ili projekta
- Obrazac 2 -  Obrazac proračuna
- Obrazac 3 -  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 4 -  Izjava o partnerstvu
- Obrazac 5 -  Životopis
- Obrazac 6 - Popis priloga
- Obrazac 7 - Obrazac za procjenu kvalitete prijave
- Obrazac 8 - Opisni izvještaj projekta/programa/aktivnosti/manifestacije 
- Obrazac 9 - Obrazac financijskog izvješća
- Obrazac 10 - Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava 
- Upute za prijavitelje

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Petrijevci za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu

Oglas za prijem u radni odnos – Zaželi – ostvari u Petrijevcima:
- TEKST OGLASA
- PRIJAVNICA
- IZJAVA O OSPOSOBLJAVANJU