2021. godina

2021. godina


Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Petrijevci za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 - Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac 2 - Obrazac proračuna

Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 - Izjava o partnerstvu

Obrazac 5 - Životopis

Obrazac 6 - Popis priloga

Obrazac 7 - Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac 8 - Opisni izvještaj projekta/programa/aktivnosti/manifestacije

Obrazac 9 - Obrazac financijskog izvješća

Obrazac 10 - Ugovor o financiranju institucionalne podrške za provedbu projekata i/ili programa rada

Javni poziv za dodjelu priznjanja

Odluka o dodjeli sredstava udrugama

Jednostavna nabava radova - dječji vrtić „Maslačak“ Petrijevci

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA PROJEKT ULAGANJA U OBJEKTE DJEČJEG VRTIĆA – SANACIJA TAVANSKOG PROSTORA ZGRADE U SVRHU PRENAMJENE PROSTORA U PROSTOR ZA BORAVAK DJECE

PONUDBENI LIST

TROŠKOVNIK RADOVA

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci

Natječaj

Upute za kandidate

Lista kandidata

Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata

Javni poziv

Obrazac - studenti

Obrazac - učenici

Javni poziv mladima za dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Petrijevci

Javni poziv

Izjava o davanju privole za prikupljanje osobnih podataka

Obrazac G

Obrazac K

Obrazac R

Javni poziv sa sudjelovanje u savjetovanju sa javnošću u postupku izrade nacrta Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području Općine Petrijevci za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Javni poziv

Program poticanja razvoja poljoprivrede

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću