Javna nabava

Javna nabava


Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i Izjave načelnika od 1. lipnja 2017. godine, Općina Petrijevci kao javni naručitelj u postupcima javne nabave ima slijedeće gospodarske subjekte u sukobu interesa s kojima ne smije sklapati ugovor o nabavi:

OPG Ivo Zelić, OIB 88573729990, Republike 206, Petrijevci i
OPG Matko Zelić, OIB 30813112656, Republike 206, Petrijevci

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) i Izjave načelnika od 02.01.2012. godine, Općina Petrijevci kao javni naručitelj nema gospodarskih subjekata u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi.

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma/ugovora, ugovora o koncesijama i ugovora o bagatelnoj nabavi na dan 31.07.2018. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma/ugovora, ugovora o koncesijama i ugovora o bagatelnoj nabavi na dan 31.12.2017. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma, ugovora o koncesiji i ugovora "jednostavne nabave"

2012. godina:

Plan nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjena

Plan nabave za 2012 godinu - 2. izmjena

2013. godina:

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu - 1. izmjena

Plan nabave za 2013. godinu - 2 izmjena

2014. godina:

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu - 1. izmjena

Plan nabave za 2014. godinu - 2. izmjena

Poziv na nadmetanje za rekonstrukciju - dogradnju zgrade dječjeg vrtića "Maslačak" u Petrijevcima - 1. faza

Troškovnik rekonstrukcije - dogradnje zgrade dječjeg vrtića "Maslačak" u Petrijevcima - 1. faza

Natječajna dokumentacija rekonstrukcije - dogradnje zgrade dječjeg vrtića "Maslačak" u Petrijevcima - 1. faza

2015. godina:

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu - 1. izmjena

Plan nabave za 2015. godinu - 2. izmjena

2016. godina:

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu - 1. izmjena

Plan nabave za 2016. godinu - 2. izmjena

2017. godina

Plan nabave za 2017. godinu

Godišnji plan davanja koncesija 2017.

Srednjoročni plan davanja koncesija 2017. - 2019.

Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

2018. godina

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu (objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH)

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu (word)

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu (excel)

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu (word)

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu (excel)