Javna nabava

Javna nabava


Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i Izjave načelnika Ive Zelića, dipl.ing. od 1. lipnja 2021. godine, te članka 76. Zakona o javnoj nabavi,  Općina Petrijevci kao javni naručitelj u postupcima javne nabave ima slijedeće gospodarske subjekte u sukobu interesa s kojima ne smije sklapati ugovor o nabavi:

OPG Ivo Zelić, OIB 88573729990, Republike 206, Petrijevci,
OPG Matko Zelić, OIB 30813112656, Republike 206, Petrijevci

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma, ugovora o koncesiji i ugovora „jednostavne nabave“ na dan 31.12.2022. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma, ugovora o koncesiji i ugovora „jednostavne nabave“ na dan 30.06.2022. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma, ugovora o koncesiji i ugovora „jednostavne nabave“ na dan 31.12.2021. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma, ugovora o koncesiji i ugovora „jednostavne nabave“ na dan 30.06.2021. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma, ugovora o koncesiji i ugovora „jednostavne nabave“ na dan 31.12.2020. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma, ugovora o koncesiji i ugovora „jednostavne nabave“ na dan 30.06.2020. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma, ugovora o koncesiji i ugovora „jednostavne nabave“ na dan 31.12.2019. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma/ugovora, ugovora o koncesijama i ugovora o bagatelnoj nabavi na dan 31.08.2019. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma/ugovora, ugovora o koncesiji i ugovora jednostavne nabave na dan 31.12.2018. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma/ugovora, ugovora o koncesijama i ugovora o bagatelnoj nabavi na dan 31.07.2018. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma, ugovora o koncesiji i ugovora "jednostavne nabave" na dan 31.01.2018. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma/ugovora, ugovora o koncesijama i ugovora o bagatelnoj nabavi na dan 31.12.2017. godine

2012. godina:

Plan nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjena

Plan nabave za 2012 godinu - 2. izmjena

2013. godina:

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu - 1. izmjena

Plan nabave za 2013. godinu - 2 izmjena

2014. godina:

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu - 1. izmjena

Plan nabave za 2014. godinu - 2. izmjena

Poziv na nadmetanje za rekonstrukciju - dogradnju zgrade dječjeg vrtića "Maslačak" u Petrijevcima - 1. faza

Troškovnik rekonstrukcije - dogradnje zgrade dječjeg vrtića "Maslačak" u Petrijevcima - 1. faza

Natječajna dokumentacija rekonstrukcije - dogradnje zgrade dječjeg vrtića "Maslačak" u Petrijevcima - 1. faza

2015. godina:

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu - 1. izmjena

Plan nabave za 2015. godinu - 2. izmjena

2016. godina:

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu - 1. izmjena

Plan nabave za 2016. godinu - 2. izmjena

2017. godina

Plan nabave za 2017. godinu

Godišnji plan davanja koncesija 2017.

Srednjoročni plan davanja koncesija 2017. - 2019.

Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

2018. godina

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu (objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH)

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

2019. godina:

Plan nabave za 2019. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godine

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Četvrta izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Četvrta izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

2020. godina

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2020 godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2020 godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2020 godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2020 godinu

2021. godina

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

2022. godina

Plan nabave za 2022. godinu

1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

2023. godina

Plan nabave za 2023 godinu