Arhiva

Arhiva


2017. godina

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pismeno testiranje) - viši stručni suradnik za financije i računovodstvo

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pismeno testiranje) - čistač

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto:
– viši stručni suradnik za financije i računovodstvo (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca


Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto:
– viši stručni suradnik za financije i računovodstvo (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca - DODATAK


Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto:
– čistač (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca


Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto:
– čistač (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca - DODATAK


Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Petrijevci

Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Petrijevci

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu

Uputa za prijavitelje

Obrazac 1: Opis programa ili projekata

Obrazac 2: Proračun

Obrazac 3: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4: Izjava o partnerstvu

Obrazac 5: Životopis

Obrazac 6: Popis priloga

Obrazac 7: Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac 8: Opisni izvještaj programa, projekta, aktivnosti ili manifestacije

Obrazac 9: Financijski izvještaj

Obrazac 10: Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Petrijevci za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu

Javni poziv svim vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest (salonit ploče)

Obrazac prijave za vlasnike odnosno korisnike građevina u kojima se nalazi azbest (salonit ploče)

Porez na nekretnine:

Obavijest i javni poziv poreznim obveznicima

Obrazac prijave

Izmjera površina

Dokumentacija za nadmetanje za dodjelu koncesije komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjacarskih poslova na području Općine Petrijevci

2016. godina

Odluka o početku bagatelne nabave - nabava komunalne opreme

Dokumentacija za prikupljanje ponuda - nabava komunalne opreme

Odluka o početku postupka bagatelne nabave - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti

Dokumentacija za prikupljanje ponuda - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti

Troškovnik - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti

Odluka o početku postupka bagatelne nabave - izgradnja javne rasvjete Petrijevci

Dokumentacija za prikupljanje ponuda - izgradnja javne rasvjete Petrijevci

Troškovnik - izgradnja javne rasvjete Petrijevci

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti

Odluka o početku postupka bagatelne nabave - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti - PONOVLJENI POSTUPAK

Dokumentacija za prikupljanje ponuda - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti - PONOVLJENI POSTUPAK

Troškovnik - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti - PONOVLJENI POSTUPAK

2015. godina

Dokumentacija - izrada ograde oko zgrade dječjeg vrtića „Maslačak“ u Petrijevcima

Javni poziv za uvrštavanje u Proračun Općine Petrijevci

Obrazac prijave projekta/aktivnosti za ostvarivanje financijske potpore iz Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu

Odluka o početku bagatelne nabave opskrbe električnom energijom

Bagatelna nabava - dokumentacija za nadmetanje

Bagatelna nabava - obrazac troškovnika