Javni pozivi i natječaji

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

Javni pozivi i natječaji


2019. godina:

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac 1: Opis programa ili projekta

Obrazac 2: Proračun

Obrazac 3: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4: Izjava o partnerstvu

Obrazac 5: Životopis

Obrazac 6: Popis priloga

Obrazac 7: Procjena kvalitete prijave

Obrazac 8: Opisni izvještaj projekta/programa/aktivnosti/manifestacije

Obrazac 9: Financijski izvještaj

Obrazac 10: Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

2018. godina:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE PETRIJEVCI TIJEKOM 2019. GODINE

Troškovnik za opskrbu električnom energijom

Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata
Obrazac za učenike
Obrazac za studente

Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata

Prijava na Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranje troškova prijevoza - učenici

Prijava na Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranje troškova prijevoza - studenti

Javni poziv članovima Općinskog vijeća, građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu

PRILOZI:
- Obrazac 1 -  Obrazac opisa programa ili projekta
- Obrazac 2 -  Obrazac proračuna
- Obrazac 3 -  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Obrazac 4 -  Izjava o partnerstvu
- Obrazac 5 -  Životopis
- Obrazac 6 - Popis priloga
- Obrazac 7 - Obrazac za procjenu kvalitete prijave
- Obrazac 8 - Opisni izvještaj projekta/programa/aktivnosti/manifestacije 
- Obrazac 9 - Obrazac financijskog izvješća
- Obrazac 10 - Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava 
- Upute za prijavitelje

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Petrijevci za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu

Oglas za prijem u radni odnos – Zaželi – ostvari u Petrijevcima:
- TEKST OGLASA
- PRIJAVNICA
- IZJAVA O OSPOSOBLJAVANJU

2017. godina:


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pismeno testiranje) - viši stručni suradnik za financije i računovodstvo

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pismeno testiranje) - čistač

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto:
– viši stručni suradnik za financije i računovodstvo (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca


Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto:
– viši stručni suradnik za financije i računovodstvo (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca - DODATAK


Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto:
– čistač (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca


Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na radno mjesto:
– čistač (1 izvršitelj – m/ž) na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca - DODATAK


Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Petrijevci

Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Petrijevci

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu

Uputa za prijavitelje

Obrazac 1: Opis programa ili projekata

Obrazac 2: Proračun

Obrazac 3: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4: Izjava o partnerstvu

Obrazac 5: Životopis

Obrazac 6: Popis priloga

Obrazac 7: Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac 8: Opisni izvještaj programa, projekta, aktivnosti ili manifestacije

Obrazac 9: Financijski izvještaj

Obrazac 10: Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Petrijevci za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu

Javni poziv svim vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest (salonit ploče)

Obrazac prijave za vlasnike odnosno korisnike građevina u kojima se nalazi azbest (salonit ploče)

Porez na nekretnine:

Obavijest i javni poziv poreznim obveznicima

Obrazac prijave

Izmjera površina

Dokumentacija za nadmetanje za dodjelu koncesije komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjacarskih poslova na području Općine Petrijevci

2016. godina:

Odluka o početku bagatelne nabave - nabava komunalne opreme

Dokumentacija za prikupljanje ponuda - nabava komunalne opreme

Odluka o početku postupka bagatelne nabave - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti

Dokumentacija za prikupljanje ponuda - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti

Troškovnik - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti

Odluka o početku postupka bagatelne nabave - izgradnja javne rasvjete Petrijevci

Dokumentacija za prikupljanje ponuda - izgradnja javne rasvjete Petrijevci

Troškovnik - izgradnja javne rasvjete Petrijevci

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti

Odluka o početku postupka bagatelne nabave - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti - PONOVLJENI POSTUPAK

Dokumentacija za prikupljanje ponuda - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti - PONOVLJENI POSTUPAK

Troškovnik - rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti - PONOVLJENI POSTUPAK

2015. godina:

Dokumentacija - izrada ograde oko zgrade dječjeg vrtića „Maslačak“ u Petrijevcima

Javni poziv za uvrštavanje u Proračun Općine Petrijevci

Obrazac prijave projekta/aktivnosti za ostvarivanje financijske potpore iz Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu

Odluka o početku bagatelne nabave opskrbe električnom energijom

Bagatelna nabava - dokumentacija za nadmetanje

Bagatelna nabava - obrazac troškovnika