Arhiva

Arhiva


2017. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2017. godinu

Prijedlog proračuna Općine Petrijevci i plan razvojnih programa

Proračun u malom

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu

Donacije i sponzorstva u 2017. godini

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za period od 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine

Bilješke vezane uz financijske izvještaje za period od 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

2016. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2016. godinu

Proračun u malom

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Donacije i sponzorstva u 2016. godini

Izvještaji ostvarenja proračuna od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

2015 godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2015. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Izvještaj o obvezama za razdoblje 01.10.2015. - 31.12.2015.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2015.- 31.12.2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Bilanca - stanje na dan 31. prosinac 2015. godine

Bilješke vezane uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Donacije i sponzorstva u 2015. godini

2014. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2014. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu

Druga izmjena proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 30.06.2014. godine

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 31.12.2014. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Bilanca - stanje na dan 31. prosinac 2014. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2014. godine

2013. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2013. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 30.06.2013. godine

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 31.12.2013. godine

2012. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2012. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu