Proračun

Proračun


2012. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2012. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2012. godinu

2013. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2013. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2013. godinu

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 30.06.2013. godine

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 31.12.2013. godine

2014. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2014. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu

Druga izmjena proračuna Općine Petrijevci za 2014. godinu

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 30.06.2014. godine

Ostvarenje Proračuna Općine Petrijevci do 31.12.2014. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Bilanca - stanje na dan 31. prosinac 2014. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2014. godine

2015 godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2015. godinu

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Izvještaj o obvezama za razdoblje 01.10.2015. - 31.12.2015.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2015.- 31.12.2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Bilanca - stanje na dan 31. prosinac 2015. godine

Bilješke vezane uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.

Donacije i sponzorstva u 2015. godini

2016. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2016. godinu

Proračun u malom

Prva izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu

Druga izmjena Proračuna Općine Petrijevci za 2016. godinu

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Donacije i sponzorstva u 2016. godini

Izvještaji ostvarenja proračuna od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

2017. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2017. godinu

Prijedlog proračuna Općine Petrijevci i plan razvojnih programa

Proračun u malom

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2017. godinu

Donacije i sponzorstva u 2017. godini

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za period od 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine

Bilješke vezane uz financijske izvještaje za period od 01. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

2018. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2018. godinu

Proračun u malom

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu i projekcije za 2020. I 2021. godinu

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za period od 01. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje

Ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Petrijevci od 01.01. do 31.12.2018. godine

2019. godina:


Proračun Općine Petrijevci za 2019. godinu

Proračun u malom

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

Ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Nacrt Proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci 2019. godine

Financijski izvještaj Općine Petrijevci za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Potvrda o predanom godišnjem financijskom izvještaju za 2019. godinu u FINA-u

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2019.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2019. godinu

2020. godina:

Proračun Općine Petrijevci za 2020. godinu i projekciju za 2021. i 2022. godinu

Proračun u malom 2020. godine

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu

Registar Imovine Općine Petrijevci

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu

Financijski izvještaj Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Nacrt proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. godinu

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci 2020. godine

2. Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna 2020. godine

Financijski izvještaj Općine Petrijevci za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Potvrda o predanom godišnjem financijskom izvještaju za 2020. godinu u FINA-u

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu

Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. godinu

2021. godina

Proračun Općine Petrijevci za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. godinu

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu

Proračun u malom 2021. godine

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 2021. godinu

Financijski izvještaj Općine Petrijevci za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu

Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Općine Petrijevci za 2021. godinu

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci 2021. godine

Financijski izvještaj Općine Petrijevci za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Potvrda o predanom godišnjem financijskom izvještaju za 2021. godinu u FINA-u

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za 2021. godinu

2022. godina

Nacrt Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Proračun Općine Petrijevci za 2022. godinu i projekciju za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna za 2022. -2024. godine

Proračun u malom za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci

Obrazloženje za 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci

Odluka o 1. Izmjenama Odluke o izvršavanju Općine Petrijevci za 2022. godinu

Ostvareni prihodi i primici, rashodi i izdaci Općine Petrijevci za razdoblje 01.01. - 30.06.2022.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci

Financijski izvještaj Općine Petrijevci za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Referentna stranica Izvještaja (ovjerena i potpisana)

Bilješke uz financijske izvještaje

2023. godina

Nacrt Proračuna Općine Petrijevci za 2023. - 2025. godine

Proračun Općine Petrijevci za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijevci za 2023. godinu

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna za 2023. - 2025. godine

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2023. godinu

Obrazloženje za 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2023. godinu

Odluka o 1. Izmjenama Odluke o izvršavanju Općine Petrijevci za 2023. godinu