Općina Petrijevci

Općina Petrijevci


Općina Petrijevci, prema popisu iz 2021. godine, obuhvaća naselja Petrijevce i Satnicu s 2483 stanovnika i 898 domaćinstava. Petrijevci imaju 1948 stanovnika, a Satnica 535. Općina Petrijevci zauzima 1,3% površine Osječko- baranjske županije, a broj stanovnika čini oko 0,9 % ukupnog broja stanovnika Županije. Petrijevci su smješteni u istočnom dijelu Valpovštine na terasi rijeke Drave i na prostoru aluvijalne ravni koja se proteže u blagoj depresiji ispunjenoj holocenskim nanosima Karašice i Vučice. Naplavnu ravan dravske terase i aluvijalnu ravan prekrili su nanosi lesa ili prapora ispod kojih se nalaze naslage muljevite gline, pijeska i šljunka. Petrijevci pripadaju među najstarija naselja istočne Slavonije. Od Valpova su Petrijevci udaljeni 10,6 kilometara, a od Osijeka 14 kilometara. Petrijevci su asfaltiranom cestom povezani sa Samatovcima i Satnicom. Satnica se nalazi u istočnom dijelu Valpovštine između Petrijevaca, Šaga, Ladimirevaca, Bizovca i Samatovaca na aluvijalnoj ravni u blagoj depresiji  ispunjenoj nanosima kvartarnih sedimenata  na površini nejednake debljine koji ovise o skupljanju nadzemnih i podzemnih voda. U blizini sela protječe rijeka Karašica. Izoliran brežuljkasti položaj koji je nastao od neogenih jezerskih sedimenata - pješčanika, lapora i gline - omogućio je stanovništvu bavljenje vinogradarstvom. Od Valpova je Satnica udaljena asfaltnom cestom 9 km. Isto tako Satnicu povezuju asfaltne ceste s Petrijevcima, Samatovcima i Ladimirevcima. Ona pripada grupi najstarijih podravskih naselja.

Značajni privredni potencijal Općine Petrijevci čini poljoprivredno zemljište i šume. Općina Petrijevci  ima ukupno 3573,7 ha obradive površine (63,6 % ukupne površine) od toga 351,3 ha vodenih površina (6,3 % ukupne površine) i  1126 ha šume (20,2 % ukupne površine).

Gospodarske aktivnosti odvijaju se u sklopu 26 poslovnih jedinica, 24 u Petrijevcima i 2 u Satnici, a tvrtke su iz djelatnosti poljoprivrede, lova i šumarstva, trgovine na malo i veliko, prerađivačke industrije i graditeljstva, prometa, skladištenja i veza te poslovanja nekretninama, iznajmljivanja i poslovnih usluga.

U Općini Petrijevci djeluju sljedeće političke organizacije: Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska stranka prava, Hrvatska narodna stranka, Stranka demokratskih promjena, Hrvatski demokratski sabor Slavonije i Baranje te Nezavisne liste.

Na području Općine Petrijevci već 220 godina postoji Osnovna škola Petrijevci. Sada je to škola  s pet razrednih odjela i osam odjela predmetne nastave te  područnom školom u Satnici koja ima dva kombinirana razredna odjela. Uz Osnovnu školu djeluje i Dječji vrtić «Maslačak» koji pohađaju  djeca  u jednoj mješovitoj odgojnoj skupini  od 2,5 do 7 godina starosti.

Značajan doprinos kulturnom životu Općine daje, svojim djelovanjem, Kulturno- umjetnička udruga «Nikola Šubić Zrinski» koja je svoj rad obnovila poslije Domovinskog rata 1993/94. godine. Iz povijesnih izvora je poznato da je prvo omladinsko društvo u Petrijevcima osnovano još 1897. godine i s prekidima djeluje do današnjih dana.

Ostale udruge građana u Općini su: Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijevci, Društvo «Naša djeca» Petrijevci, Hrvatska udruga žena Petrijevci, Udruga matice umirovljenika Petrijevci, Udruga matice umirovljenika Satnica i Udruga uzgajatelja ptica Petrijevci. Pri Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, koje je osnovano 1884. godine, od 1908. g. djeluje i  Puhački orkestar koji je aktivan do danas. Pri Udruzi matice umirovljenika Petrijevci djeluje Pjevački zbor.

Sportske udruge okupljene su u Udruzi športskih društava Općine Petrijevci, a to su: Nogometni klub «Omladinac» Petrijevci, Nogometni klub «Satnica» Satnica, Rukometni klub Petrijevci, Ženski rukometni klub Petrijevci, Športsko- ribolovna udruga «Karašica» Petrijevci, Športsko- ribolovna udruga «Smuđ» Satnica, Lovačko društvo «Jastreb» Petrijevci te Šahovski klub Petrijevci.

Udjeli Općine Petrijevci u trgovačkim društvima:

Dvorac d.o o. Valpovo - udio u vlasništvu - 21,27%
Hrvatski radio Valpovština d.o.o. Valpovo - udio u vlasništvu - 18,75%

Osoba zadužena za nepravilnosti: Renata Pilgermayer, ing.građ., Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci, Republike 114, 31208 Petrijevci, tel: 031/395-620, fax: 031/395-115, e-mail: renata.pilgermayer@petrijevci.hr