Tijela Općine

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

Tijela Općine


NAČELNIK
Načelnik Općine Petrijevci je gosp. Ivo Zelić, dipl. ing.

OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana koji se na temelju općeg i jednakog biračkog prava  biraju neposredno - tajnim glasovanjem. Članovi vijeća biraju se na četiri godine, nemaju obvezujući mandat i ne mogu biti opozvani, a njihova je dužnost počasna. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Unutarnje ustrojstvo i način rada Vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. Općinsko vijeće čini trinaest vijećnika.

U mandatu 2021.-2025. Općinsko vijeće čine:
Jelena Piegel Vidaković – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Josip Koški – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Ivana Zeko – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Anto Aničić – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Martina Stanković – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Reo Strišković – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Josip Kuštro – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Snježana Jung – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Mario Koški – Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Šimica Koški
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Ivan Vrbanić – Kandidacijska lista Grupe birača
Mario Raič
Kandidacijska lista Grupe birača
Antonija Orlić Domanovac - Kandidacijska lista Grupe birača


OPĆINSKA UPRAVA – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Zvonko Kajunić, pročelnik, e-mail: zvonko.kajunic@petrijevci.hr, tel. 395-737
Renata Pilgermajer - stručni suradnik za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju, e-mail: renata.pilgermayer@petrijevci.hr, tel. 358-447
Dalibor Bošnjaković - viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, e-mail: dalibor.bosnjaković@petrijevci.hr, tel. 373-546
Ana Egredžija - administrativna tajnica, blagajnica, e- mail: ana.egredzija@petrijevci.hr, tel. 393-620
Blaženka Kužić - spremačica