Tijela Općine

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

Tijela Općine


NAČELNIK
Načelnik Općine Petrijevci je gosp. Ivo Zelić, dipl. ing.

ZAMJENIK NAČELNIKA
Zamjenik načelnika Općine Petrijevci je gosp. Đuro Petnjarić, dipl. oec.

OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana koji se na temelju općeg i jednakog biračkog prava  biraju neposredno - tajnim glasovanjem. Članovi vijeća biraju se na četiri godine, nemaju obvezujući mandat i ne mogu biti opozvani, a njihova je dužnost počasna. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Unutarnje ustrojstvo i način rada Vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća. Općinsko vijeće čini trinaest vijećnika.

U mandatu 2017.-2021. Općinsko vijeće čine:
Anto Aničić – HDZ
Zvonko Babić – SDP-HNS
Mirna Gelo – DESNO
Lucija Lucić Stojaković-  DESNO – zamjena
Josip Koški – HDZ
Mario Koški - HDZ
Josip Kuštro - HDZ
Antonija Orlić Domanovac - HSS
Martina Stanković - HDZ
Dino Stojaković - DESNO
Jasna Stojaković, potpredsjednica Općinskog vijeća - HDZ
Antun Stuparić – SDP-HNS
Ivan Vrbanić, predsjednik Općinskog vijeća - HDZ
Ivan Zečević - HDZ


OPĆINSKA UPRAVA – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Milka Furlan, pročelnica
Renata Pilgermayer – stručni suradnik za komunalni sustav, imovinu, planiranje, razvoj te promet i ekologiju
Dalibor Bošnjaković- viši stručni suradnik za financije i računovodstvo
Ana Egredžija – administrativna tajnica, blagajnica