Župnici i kapelani - franjevci

Župnici i kapelani - franjevci


Nakon progona Turaka župom Petrijevci upravljaju franjevci. U službenom se popisu iz 1702. godine navodi da su to bili prvo franjevci Provincije Bosne Srebrne (Svetoga Križa), a nakon njih franjevci Provincije sv. Ivana Kapistrana.

Poimence se spominju župnici fra Bonaventura koji je u Petrijevcima umro 21. travnja 1724. godine te fra Franjo Jurković, koji je također umro u Petrijevcima 4. prosinca 1738. godine. Od godine 1746. do 1749. župu vodi fra Ivan Brkić. Njega 1749. godine nasljeđuje fra Andrija Kenđelović. Uz franjevca - župnika pastoralne funkcije u župi obavljaju i njihova druga subraća franjevci - u svojstvu duhovnih pomoćnika i prigodnih suradnika. Spominju se zatim franjevci - župnici Jakov Marinković, Antun Stanković, Bartolomej iz Vukovara, Martin iz Sibinja, Filip iz Fojnice, Bonaventura iz Broda, Gašpar iz Đakova, Nikola iz Velike, Petar iz Đakova, Stjepan iz Požege, Toma iz Osijeka, Marijan Vidaković, Simon Petrinić (koji je kao upravitelj župe umro 7. ožujka 1771.) i Antun Hutter, koji je 6. svibnja 1781. godine službeno predao župu biskupijskom (dijecezanskom, svjetovnom) svećeniku Antunu Domaćinoviću. Franjevci (redovnici koji su po svojim pravilima prije svega vezani na život u samostanima), po odredbi viših poglavara, u to vrijeme napuštaju i druge župe u Slavoniji i predaju ih biskupijskim svećenicima.