Riječ načelnika

Riječ načelnika


Poštovani mještani Petrijevaca i Satnice!                                   

Dana 17. travnja 2019. godine obilježili smo 26-tu obljetnicu  rada  naše općine kojoj mnogi 1993. godine nisu davali nikakve šanse za rad i opstojnost. Međutim, stvarnost je nešto drugo, i mi smo iz godine u godinu išli sve dalje i dalje u razvoju naše Općine ka boljem i ugodnijem življenju naših mještana.

Od samog početka imali smo jasnu viziju što treba napraviti i kojim putem ići da bi ostvarili gospodarski razvitak naše općine, izgradili potrebnu komunalnu infrastrukturu, te našu zajednicu obogatili kulturnim, zabavnim i sportskim događanjima uz svesrdnu pomoć ustanovama i udrugama gradeći društvenu infrastrukturu, a da pri tome nikad ne zaboravimo socijalni program pomažući sve skupine, od novorođenih do najstarijih osoba.

Nakon 26 godine iza nas ostaje Gospodarska zona u Petrijevcima, plinovodna i vodovodna mreža ( za koje je općina izdojila cca 2.000.000,00 kn   ), telefonija, zatim smo veliku pozornost dali izgradnji nove javne rasvjete i niskonaponske mreže, gdje smo riješili cijelo naselje Satnica ( općina uložila više od 600.000,00 kn ) i veći dio Petrijevaca (vrijedna više 1.000.000,00 kn ) u kojima nastavljamo sa izgradnjom te održavanju postojeće javne rasvjete, zatim održavanje odvodnih kanala, cesta, nogostupa i javnih  zelenih površina.

Izvršena je rekonstrukcija Nerazvrstane cesta Lipovac-Suševine  u dužini 4,65 km, vrijednosti gotovo 5 mil. kn, financirana  sredstvima  EU fondova iz Mjere7.2.2.

Na grobljima u Petrijevcima i Satnici uređene su zgrade oproštaja i postavljene nove ograde, a ulazi obnovljeni.

Uredili smo i centar Petrijevaca sa fontanom, dječjim igralištem, javnom rasvjetom, klupama, stazama i zelenilom.

Isto tako uređen je i centar Satnice gdje je izgrađen kružni tok, uređeno parkiralište, posađeno zelenilo, postavljenje klupe i ostala komunalna oprema.

Veliku pozornost dali smo i poljoprivredi gdje smo uz uređenje poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova, čišćenju kanala trećeg i četvrtog reda sufinancirali analizu plodnosti tla za obiteljska gospodarstva, protugradnu obranu zrakoplovnim-generatorima, umjetno osjemenjivanje u stočarstvu,  osiguranje za usjeve i trajne nasade, te organizirali poljoprivredna predavanja i radionice na otvorenom.

Izvršena je detaljna rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića „Maslačak“ u Petrijevcima vrijedna 1.774.235,85 kn. Redovno pratimo rad dječjeg vrtića za koji se godišnje izdvaja više od 400.000,00 kn, pratimo i rad Osnovne škole Petrijevci (općina godišnje izdvoji 55.000,00 do 60.000,00 kn ), sufinancirali smo izgradnju nove škole s preko 1.200.000,00 kn, sudjelovali u adaptaciji područne škole u Satnici, a izdvojili smo i 2.935.983,96 kn za izgradnju Školske-športske dvorane, gdje je država financirala 12.688.967,81 kn i županija 300.000,00 kn.
Općina Petrijevci samostalno je platila projektnu dokumentaciju i  projektantski nadzor ( plus izvlačenje crta ) u iznosu 491.139,68 kn što ukupno sa plaćenim iznosom za izgradnju iznosi 3.427.123,64 kn.

Pomogli smo u uređenju zdravstvene ambulante, župnog ureda, crkvi ( preko 300.000,00 kn ) u Petrijevcima i Satnici, novog poštanskog ureda u Petrijevcima, uredili smo staru školu u Petrijevcima i Dom u Satnici, te zgradu Općinske uprave.

U proteklom razdoblju izgrađena je ljetna pozornica, sanirane su zgrade i postavljena rasvjeta  na nogometnim igralištima, sufinancirana je s 500.000,00 kn izgradnja Vatrogasnog doma u Petrijevcima, zgrada Lovačkog doma sa više od 200.000,00 kn i svega ostalog što je potrebno za rad udruga i dobro funkcioniranje javnog života u Petrijevcima i Satnici.

Za potrebe rada uprave, općinskog vijeća, povjerenstava i organiziranje različitih radionica za sve građane naše općine uređena je zgrade Općine, 1994. godine obnovljen je rad KUD-a «N.Š. Zrinski» koji je svojim nastupima obogatio kulturno-zabavni život u općini, a od 1994. godine održava se najveća kulturna manifestacija amaterskog stvaralaštva «Petrijevačke žetvene svečanosti» s naglaskom na očuvanje starih običaja, a posebno žetve u Petrijevcima.

Suradnja sa udrugama je vrlo dobra i korektna pa i sve one sudjeluju u društvenom životu kroz kulturni, zabavni i sportski dio pri organiziranju svih manifestacija, od PŽS, Bruljenja kukuruza u Satnici do obilježavanja Dana općine, državnih praznika i blagdana,  i s toga je opravdano ulaganje u njihov rad.

Naš program uvijek je imao i socijalnu komponentu jer nismo zaboravili niti jednu generaciju ili skupinu ljudi  i tako izdvajamo za prvo rođeno dijete u obitelji 2.000,00 kn, za drugo dijete 4.000,00 kn, za treće i svako naredno dijete 6.000,00 kn. Studentima i srednjoškolcima sufinanciramo prijevoz s cca 200.000,00 kn m godišnje. Učenicima osnovne škole  podmirujemo trošak školske kuhinje u iznosu od 30% i završne ekskurzije. Pomažemo umirovljenicima, a materijalno pomažemo i osobe koje primaju socijalnu pomoć.

Uz sve  potpore koje smo imali od županije i države, postignute rezultate ne bi ostvarili da nisam imao izuzetnu stručnu pomoć u radu članova Općinskog poglavarstva koje je radilo u istom sastavu 16 godina, kojima se iskreno zahvaljujem, isto tako zahvaljujem se svim vijećnicima koji su svojim konstruktivnim radom i podrškom doprinijeli ostvarenju svih ovih rezultata. Zahvaljujem se i djelatnicima Općine Petrijevci, predstavnicima ustanova i članovima udruga.

Kad sve ovo sagledam siguran sam da smo opravdali povjerenje naših mještana u proteklih 26 godina, a isto tako i ovakav ustroj lokalne samouprave omogućio nam je da samostalno odredimo naš razvojni put, a on je bio da razvijamo gospodarstvo, izgrađujemo komunalnu i društvenu infrastrukturu sa što bogatijim kulturno-zabavnim i športskim životom mještana protkanim socijalnom osjetljivošću.

Završetkom odvodnog sustava, zatim širenjem Gospodarske zone u Petrijevcima, izgradnjom nove Gospodarske zone u Satnici, postavljanjem nove preostale javne rasvjete i niskonaponske mreže u Petrijevcima, rekonstrukcije državne ceste D-34 (cesta u ulici Republike i Stjepana Radića), izgradnja obilaznice oko Petrijevaca,  te rekonstrukcijom lokalnih cesta, nogostupa, daljnjom izgradnjom društvene infrastrukture (Dom kulture gdje je bilo kino, Etno kuće kraj vrtića), proširenjem novog naselja u Petrijevcima, uvjeren sam u ljepši život naših građana, a sve je ovo plan za naredno razdoblje koje je pred nama i koji sigurno možemo ostvariti za dobrobit svih mještana naše Općine uz potporu naših prijatelja.

Poštovani mještani naše općine Vama se posebno zahvaljujem na potpori u radu, na vašem sudjelovanju u provedbi mnogobrojnih projekata, u organiziranju različitih kulturnih, zabavnih, sportskih događanja i svega ostalog što čini život jedne zajednice.

S toga Vas pozivam da i u buduće radite i da surađujemo za bolje i ljepše Petrijevce i Satnicu.

Vi možete doći u Ured načelnika s vašim prijedlozima, možete ih poslati u pisanom obliku, možete ih poslati i na E-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr ili me kontaktirati na telefonske brojeve Općine ( 031/ 395 - 620, 031/ 395 - 755 ) i mobitel 098/ 339 - 299

S osobitim poštovanjem,       

 
Ivo Zelić dipl.ing., načelnik Općine Petrijevci