Riječ načelnika

Riječ načelnika


Poštovani mještani Petrijevaca i Satnice,

17. travnja 2013. je 20. rođendan naše općine kojoj mnogi na početku nisu davali nikakve šanse za rad i opstojnost. Međutim, stvarnost je nešto drugo, i mi smo iz godine u godinu išli sve dalje i dalje u razvoju naše Općine ka boljem i ugodnijem življenju naših mještana. Nakon 20 godina iza nas ostaje Gospodarska zona u Petrijevcima, plinovodna i vodovodna mreža (za koje je općina uplatila cca 2.000.000,00 kn), telefonija, zatim smo veliku pozornost dali izgradnji nove javne rasvjete tako smo riješili cijelo naselje Satnica (Općina uložila više od 600.000,00 kn) i dio Petrijevaca te održavanju postojeće javne rasvjete, zatim održavanje odvodnih kanala, cesta, nogostupa i javnih zelenih površina.

Uredili smo i centar Petrijevaca sa fontanom, dječjim igralištem, javnom rasvjetom, klupama, stazama i zelenilom. Isto tako uređen je i centar Satnice gdje je postavljen kružni tok, uređeno parkiralište i posađeno zelenilo.

Veliku pozornost dali smo i poljoprivredi gdje smo uz uređenje poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova, čišćenju kanala trećeg i četvrtog reda sufinancirali analizu plodnosti tla za obiteljska gospodarstva, protugradnu obranu zrakoplovnim-generatorima, umjetno osjemenjivanje u stočarstvu,  osiguranje za usjeve i trajne nasade, te organizirali poljoprivredna predavanja i radionice na otvorenom.

Redovno pratimo rad dječjeg vrtića za koji se godišnje izdvaja više od 400.000,00 kn, pratimo i rad Osnovne škole Petrijevci (Općina godišnje izdvoji 50.000,00.do 60.000,00 kn), sufinancirali smo izgradnju nove škole s preko 1.200.000,00 kn, sudjelovali u adaptaciji područne škole u Satnici, a izdvojili smo i 2.935.983,96 kn za izgradnju Školske-športske dvorane, gdje je država financirala 12.688.967,81 kn i županija 300.000,00 kn.

Općina Petrijevci samostalno je platila projektnu dokumentaciju i  projektantski nadzor (plus izvlačenje crta) u iznosu 491.139,68 kn što ukupno sa plaćenim iznosom za izgradnju iznosi 3.427.123,64 kn.

Pomogli smo u uređenju zdravstvene ambulante, župnog ureda, crkvi (preko 300.000,00 kn) u Petrijevcima i Satnici, novog poštanskog ureda u Petrijevcima, uređenje stare škole u Petrijevcima i Doma u Satnici.

U proteklom razdoblju izgrađena je ljetna pozornica, sanirane su zgrade na nogometnim igralištima, sufinancirana je s 500.000,00 kn izgradnja Vatrogasnog doma u Petrijevcima, zgrada Lovačkog doma sa 160.000,00 kn i svega ostalog što je potrebno za rad udruga i dobro funkcioniranje javnog života u Petrijevcima i Satnici.

1994. godine obnovljen je rad KUU «N.Š. Zrinski» koji je svojim nastupima obogatio kulturno-zabavni život u općini, a od 1994. godine održava se najveća kulturna manifestacija amaterskog stvaralaštva «Petrijevačke žetvene svečanosti» s naglaskom na očuvanje starih običaja, a posebno žetve u Petrijevcima. Suradnja sa udrugama je vrlo dobra i korektna pa i sve one sudjeluju u društvenom životu kroz kulturni, zabavni i športski dio pri organiziranju svih manifestacija, od PŽS, Bruljenja kukuruza u Satnici do obilježavanja Dana općine, državnih praznika i blagdana,  i s toga je opravdano ulaganje u njihov rad.

Naš program uvijek je imao i socijalnu komponentu jer nismo zaboravili niti jednu generaciju ili skupinu ljudi  i tako izdvajamo za prvo rođeno dijete u obitelji 1.000,00 kn, za drugo dijete 2.000,00 kn, za treće i svako naredno dijete 3.000,00 kn.

Studentima i srednjoškolcima sufinanciramo prijevoz s cca 12.000,00 kn mjesečno (prošlih godina 200.000,00 kn godišnje). Učenicima osnovne škole čiji su roditelji slabijeg imovnog stanja podmirujemo trošak školske kuhinje i završne ekskurzije.

Pomažemo umirovljenicima, a materijalno pomažemo i osobe koje primaju socijalnu pomoć. Općina od 2008. godine sudjeluje u programu «Pomoć u kući starijim osobama» za 25 osoba u suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih.

Sve ove aktivnosti i projekte ne bi mogli ostvariti da nismo imali veliku potporu naših prijatelja kako na lokalnom, županijskom tako i na državnom nivou, a posebno  moram istaći i zahvaliti se našim počasnim građanima sada saborskim zastupnicima gospodinu Vladimiru Šeksu i  gospodinu Tomislavu Iviću jer da nije bilo njih ne bi bilo ni športske dvorane, ne bi započeli ni sustav odvodnje otpadnih voda jer država u ovom trenutku sudjeluje sa 90% u financiranju ovog projekta a općina 10% u koji je do sada uloženo 15-tak milijuna kuna, a otvorili su nam i mnoga vrata u ministarstvima, fondovima za potpore u izgradnji komunalne infrastrukture kako u samim naseljima toko i u Gospodarskoj zoni.

Uz sve ove potpore koje smo imali, postignute rezultate ne bi ostvarili da nisam imao izuzetnu stručnu pomoć u radu članova Općinskog poglavarstva koje je radilo u istom sastavu 16 godina, kojima se iskreno zahvaljujem, isto tako zahvaljujem se svim vijećnicima koji su svojim konstruktivnim radom i podrškom doprinijeli ostvarenju svih ovih rezultata. Zahvaljujem se i djelatnicima Općine Petrijevci, predstavnicima ustanova i članovima udruga.

Kad sve ovo sagledam siguran sam da smo opravdali povjerenje naših mještana u proteklih 20 godina, a isto tako i ovakav ustroj lokalne samouprave omogućio nam je da samostalno odredimo naš razvojni put, a on je bio da razvijamo gospodarstvo, izgrađujemo komunalnu i društvenu infrastrukturu sa što bogatijim kulturno-zabavnim i športskim životom mještana protkanim socijalnom osjetljivošću.

Završetkom odvodnog sustava koji  smo započeli 2006. godine,  zatim širenjem Gospodarske zone u Petrijevcima, izgradnjom nove Gospodarske zone u Satnici,  rekonstrukcijom zgrade vrtića u Petrijevcima ( izrađena je projektna dokumentacija i ishođena dozvola za gradnju ), uređenjem zgrade Općine, postavljanjem nove preostale javne rasvjete i niskonaponske mreže u Petrijevcima ( projektna dokumentacija u izradi ) te rekonstrukcijom lokalnih cesta (projekt izrađen), nogostupa, daljnjom izgradnjom društvene infrastrukture, proširenjem novog naselja u Petrijevcima, uvjeren sam u ljepši život naših građana, a sve je ovo plan za naredno razdoblje koje je pred nama i koji sigurno možemo ostvariti za dobrobit svih mještana naše Općine uz potporu naših prijatelja.

Poštovani mještani naše općine Vama se posebno zahvaljujem na potpori u radu, na vašem sudjelovanju u provedbi mnogobrojnih projekata, u organiziranju različitih kulturnih, zabavnih, sportskih događanja i svega ostalog što čini život jedne zajednice.

S toga Vas pozivam da i u buduće radite i da surađujemo za bolje i ljepše Petrijevce i Satnicu.

Vi možete doći u Ured načelnika s vašim prijedlozima, možete ih poslati u pisanom obliku, možete ih poslati i na E-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr ili me kontaktirati na telefonske brojeve Općine ( 031- 395 620, 031- 395 755 ) i mobitel 098/ 339 299

S osobitim poštovanjem,
Ivo Zelić dipl.ing., načelnik Općine Petrijevci