Gospodarstvo

Gospodarstvo


Razvoj i opstanak svake općine i grada uvelike ovisi o gospodarstvu, privredi i poduzetništvu te broju zaposlenih građana. Posljednjih godina Općina Petrijevci, iako jedna od najmanjih u Hrvatskoj, pročula se kao općina s vrlo dobro razvijenom zonom male privrede, tzv. Gospodarskom zonom. Ta činjenica bila je presudna naročito 2000. godine kada je Općini Petrijevci uručena Povelja lokalne samouprave Osječko- baranjske županije, ali i kasnije prilikom posjeta župana te u nekoliko navrata putem tiska i medija.


Nastanak Gospodarske zone općine Petrijevci


Na svojoj 27. sjednici održanoj 19. prosinca 1994. godine Općinsko poglavarstvo Petrijevci donijelo je Zaključak o pokretanju postupka za utvrđivanje lokacije za gospodarsku zonu (obrt, malo i srednje poduzetništvo) na području općine Petrijevci.

Nakon stupanja na snagu Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana uređenja manjeg naselja Petrijevci («Službeni glasnik Općine Petrijevci» broj 3/95 od 23.11.1995. godine) kojom se utvrđuje osnivanje Gospodarske zone započeta je izrada sve potrebne dokumentacije. Za nositelja projekta i glavnog ulagača određena je Općina Petrijevci kao jedinica lokalne samouprave koja je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi gospodarska zona za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Gospodarska zona nalazi se gotovo neposredno uz samo naselje Petrijevci, sjeverozapadno, između rijeke Karašice i državne ceste D-34.
 
1996. godine izrađena je sva potrebna dokumentacija i ishođena građevna dozvola za komunalnu infrastrukturu Gospodarske zone koja od 2000. godine nosi naziv Jelengradska ulica. Površina zone, s ukupno 35 parcela, iznosi 42 000 kvadratnih metara, a namjena je izgradnja manjih gospodarskih objekata bez izvora zagađenja i to proizvodnih pogona, skladišta, servisa, zanatske proizvodnje i slično. Planira se izgraditi 10-15 gospodarskih subjekata koji bi uposlili 200-250 djelatnika.

Osnovni cilj Gospodarske zone je zapošljavati naše građane, a samim tim pokrenuti i razvoj lokalnog gospodarstva koji bi bio temelj za boljitak naših građana kako osobno tako i u društvenom, kulturnom i sportskom životu.

  Od komunalne infrastrukture dosada je izgrađeno 467 m asfaltne ceste, 744 m vodovodne mreže i 708 m plinske mreže. Riješen je i problem električne energije, provučen telefonski kabel, riješen problem odvodnje oborinskih voda tako da je trenutno opremljeno 30 parcela koje su prodane sljedećim tvrtkama: Meg d.o.o. Petrijevci, Tron d.o.o. Petrijevci, Atalia d.o.o. Petrijevci, AM Agro d.o.o. Zagreb, Fides d.o.o. Osijek, Emax d.o.o. Josipovac, Oblatna d.o.o. Višnjevac, Kumex d.o.o. Osijek, Nojson- trade Višnjevac i Stroping d.o.o. Osijek.

Trenutno rade tri tvrtke sa 170 uposlenih, četvrta je pred otvaranjem, peta je započela s izgradnjom objekta, a preostale izrađuju potrebnu projektnu dokumentaciju kako bi u narednom razdoblju započeli s izgradnjom objekata, što bi dovelo do daljnjeg zapošljavanja, a to je i prioritetni cilj ove gospodarske zone u Petrijevcima.