Karaševo

Karaševo


Mjesto Petrijevci se u ranom srednjem vijeku zvalo Karaševo, a nalazilo se južnije od današnjeg mjesta Petrijevci. Karaševo je dobilo ime prema rijeci Karašici.

Razvoj srednjovjekovnih  Petrijevaca pratimo u svezi s razvojem Karaševa, koje je postalo posjed viteškog reda ivanovaca. U sastavu ove gospoštije bili su, osim Petrijevaca, od sadašnjih sela još i Samatovci, Satnica, Novaki, Bizovac, Cret, Ladimirevci.

Posjedi vitezova ivanovaca postojali su na našem području sve do katastrofalnog poraza ugarske vojske kralja Ludovika II. Jagelovića na Mohačkom polju 1526. godine protiv Turaka. Za vrijeme turske okupacije koja je na našem području trajala oko 160 godina žitelji Karaševa nisu bili značajnije  zlostavljani. Oni su podmirivali svoje obveze prema Turcima pa su ih ovi ostavljali na miru.

U povijesti župe i mjesta Petrijevci  («Glasnik» iz 1932. godine br. 2-9) navodi se da se 1339, 1340, 1428. i 1441. spominje mjesto Fenekalva. To je bio posjed koji je ležao na otoku između Drave i Karašice kod Petrijevaca. Ime ovog posjeda sačuvalo se u nadimku ulice Fenek, koja vodi od župne crkve do groblja, u kojoj su se nastanili stanovnici Fenekalve.

U opisu Papinog izaslanika Masarechija iz 1623. i 1624. godine ističe se da je Karaševo imalo 8 zaselaka i 1500 stanovnika. Isto tako u izvješću vikara Zagrebačke biskupije Petra Nikolića iz 1660. godine, prije velikog pohoda Turaka na Beč 1683. godine, piše da je u župnoj crkvi Svetoga Nikole bio župnik don Nikola Pizeg Stipanović.U to je vrijeme Osijek  bio pod upravom župe u Karaševu.

Za velike vojne Turaka na Beč 1683. godine vjeruje se da je Karaševo stradalo. Poslije oslobođenja od Turaka župom upravlja franjevac fra Pero iz Požege koji je u narodu ostao u vrlo lijepoj uspomeni. Njega spominje župnik Domaćinović, prvi svjetovni svećenik, koji je od njega preuzeo župu 1781. godine.

Ime Karaševa ne gasi se  ni 1700. godine kada je  opet naseljeno stanovnicima  iz starih Petrijevaca preko Karašice (Siget). Međutim, od 1702. godine postoji samo naselje Petrijevci dok je po imenu Karaševo ostao naziv rudine gdje je nekada bilo naselje.

Tako je nestalo naselja Karaševo.