Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci


29/09/2023

Općina Petrijevci pokrenula je postupak davanja koncesije za uslužnu komunalnu djelatnost – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci. Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod pragova EU za postupak K-1/23-27 objavljena je 26.10.2022. godine u EOJN RH. Broj objave: 2022/S 01K-0042427. Dokumente možete preuzeti na ovom linku.