Održana 12. sjednica Općinskog vijeća

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća


26/09/2023

U ponedjeljak, 24. listopada 2022. godine u vijećnici  Općine Petrijevci održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Petrijevci na kojoj su razmotrene i  jednoglasno usvojene sve točke dnevnog reda.

Između ostalog, na sjednici je usvojeno Izvješće Osnovne škole Petrijevci za školsku godinu 2021./2022., Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci za razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021. godine, Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Petrijevci u 2021. godini.

Donesena je Odluka o socijalnoj skrbi, te usvojeni Prijedlog Procjene vrijednosti koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i Analiza opravdanosti davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Usvojen je također i Prijedlog Procjene vrijednosti koncesije kao i Analiza opravdanosti davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti ukop pokojnika unutar groblja.

Jednoglasno su usvojeni Prijedlog Operativnog programa mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za razdoblje 2022./2023, Prijedlog Operativnog plana čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje  15.11.2022.-31.3-2023 godine i Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č.br 1027/3, k.o. Petrijevci.

12. sjednica Općinskog vijeća_1
12. sjednica Općinskog vijeća_2
12. sjednica Općinskog vijeća_3
12. sjednica Općinskog vijeća_4
12. sjednica Općinskog vijeća_5