Koncesija za uslugu ukopa pokojnika unutar groblja

Koncesija za uslugu ukopa pokojnika unutar groblja


29/09/2023

Općina Petrijevci pokrenula je postupak davanja koncesije za uslužnu komunalnu djelatnost – Ukop pokojnika unutar groblja. Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod pragova EU za postupak K-p1/23-27 objavljena je 31.10.2022. godine u EOJN RH. Broj objave: 2022/S 01K-0043172. Dokumente možete preuzeti na ovom linku.