Obavijest mještanima

Obavijest mještanima


26/09/2023

Na temelju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Petrijevci, koju je donijelo Općinsko vijeće na svojoj 14. sjednici, od 1. travnja 2023. godine pružatelj usluge sakupljanja komunalnog otpada je UNIKOM d.o.o. Osijek.

Raspored odvoza komunalnog otpada dostupan je u Info letku, a biti će dostavljen u svako kućanstvo uz Izjavu koju potpisuju svi korisnici javne usluge.

Prvi odvoz zelene kante biti će u srijedu, 5.4.2023. godine u oba naselja.