Obavijest o podjeli paketa higijene kroz projekt „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.

Obavijest o podjeli paketa higijene kroz projekt „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.


02/12/2023

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo  kroz projekt  „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ osiguralo je pakete higijene za najpotrebitije osobe s područja Valpovštine prema slijedećim kriterijima:

• Samci i kućanstva - korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (nadalje: ZMN) i drugih socijalnih prava te korisnici socijalnih usluga koji ne mogu u cijelosti ili djelomično platiti cijenu usluga kao ni njihovi zakonski obveznici uzdržavanja – kojima je pravo utvrđeno temeljem rješenja nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad

• Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
a) Samci s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR
b) Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR, odnosno do 464,53 EUR mjesečno za dvočlano kućanstvo
c) Kućanstva, obitelji s djecom, osobe s invaliditetom, s prosječnim mjesečnim prihodima do 172,54 EUR  po članu
d) Iznimno, samci ili kućanstva, obitelji s djecom, s jednim ili više zaposlenih, koji zbog trenutačnih kriznih situacija i teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe zbog čega se najčešće javljaju za pomoć prijavitelju, nadležnom HZSR ili JLP(R)S. Moguće krizne situacije u kojima se korisnici mogu naći su ovrhe, gubitak posla, bolest ili elementarne nepogode

Uvodno predavanje prethodit će podjeli paketa.

Mole se svi korisnici da se pridržavaju slijedećeg rasporeda:

PETRIJEVCI - 9.11.2023. godine (četvrtak) u prostoru LOVAČKOG DOMA, Kolodvorska 1, Petrijevci

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu:

•   Samci i kućanstva - korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  10:00 sati

•   Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati

Kao dokaz za ostvarenje prava na pakete higijene, potrebno je obavezno ponijeti:

1. Zadnje važeće rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad
2. Osobnu iskaznicu.
Za osobe koje nisu primatelji socijalne – zajamčene minimalne naknade i nemaju rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a nalaze se u kriznoj situaciji:
1. Odrezak mirovine ili neki drugi dokaz primanja (odrezak plaće, rješenje o dječjem doplatku, izvod iz banke i sl.)
2. Osobnu iskaznicu

Broj paketa po obitelji osiguran je sukladno broju članova obitelji.
Molimo sve korisnike da osiguraju prijevoz paketa od mjesta podjele do svog kućnog praga.

GDCK Valpovo