Održana 19. sjednica Općinskog vijeća

Održana 19. sjednica Općinskog vijeća


02/12/2023

U četvrtak, 9. studenog 2023. godine u vijećnici  Općine Petrijevci održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Petrijevci s 15 usvojenih točaka dnevog reda.

Na sjednici su jednoglasno usvojena izvješća o radu za 2022. godinu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Petrijevci i Osnovne škole Petrijevci.

Također su usvojena Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01.01.-30.09.2023. godine i Izvješće o utrošku sredstava proračunske zaliha za razdoblje VII-IX mjesec 2023. godine.

Donesena je Odluka o porezima Općine Petrijevci, Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Petrijevci, Plan djelovanja Općine Petrijevci u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu, Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Petrijevci za 2022. godinu, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u 2024. godini, Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11.2023.-15.04.2024. godine i Operativni program mjera civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2023./2024. godine.

Uz to su usvojene Izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja i Odluka o izmjeni Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Općine Petrijevci.