22. sjednica Općinskog vijeća Petrijevci

22. sjednica Općinskog vijeća Petrijevci


28/05/2023

22. sjednica Općinskog vijeća Petrijevci održati će se u ponedjeljak, 02. travnja  2012. godine, u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 20.00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća HEP-Plin d.o.o. o poslovanju za 2011. godinu prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe plinom - izvjestitelj: N. Liović
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci za 2011. godinu „Horvat obrt za dimnjačarske usluge Ladimirevci - izvjestitelj: Ž. Horvat
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Petrijevci za 2011. godinu - izvjestitelj: I. Samardžija
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Petrijevci za 2011. godinu Draive-plus d.o.o. Petrijevci - izvjestitelj: Z. Gubica
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća po ugovoru za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Petrijevci za 2011. godinu Draive-plus d.o.o. Petrijevci - izvjestitelj: Z. Gubica
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Petrijevci za 2011. godinu Draive-plus d.o.o. Petrijevci - izvjestitelj: Z. Gubica
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Petrijevci za 2011. godinu AEPG d.o.o. Petrijevci - izvjestitelj: A. Banović
9. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća HRV-a d.o.o. Valpovo za 2011. i Plana za 2012. godinu - izvjestitelj: D. Runje
10. Razmatranje i usvajanje Izvješća Savjeta mladih Općine Petrijevci - izvjestitelj: M. Koški
11. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Petrijevci za 2011. godinu - izvjestitelj: R. Pilgermayer
12. Donošenje Odluke o visini naknade za sufinanciranje distribucijskog sustava opskrbe plinom kod priključka građevina na području Općine Petrijevci - izvjestitelj: R. Pilgermayer
13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Petrijevci - izvjestitelj: R. Pilgermayer
14. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja povodom Dana Općine Petrijevci - izvjestitelj: Ð. Petnjarić
15. Različito