Elementarna nepogoda - prijava štete

Elementarna nepogoda - prijava štete


28/05/2023

Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Petrijevci poziva građane Općine Petrijevci koji imaju štetu nastalu zbog niske temperature zraka i mraza za voćarske i vinogradarske kulture te za šećernu repu da istu prijave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci na propisanim EN obrascima.

Uz obrazac prijave potrebno je priložiti LIST B iz Zahtjeva za potporu /ARKOD/ za 2012. godinu ili vlasnički list, kopiju osobne i žiro-računa, OIB i potvrdu o upisniku.

Prijave se zaprimaju do 21. svibnja 2012. godine u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.