24. sjednica Općinskog vijeća Petrijevci

24. sjednica Općinskog vijeća Petrijevci


16/10/2021

24. sjednica Općinskog vijeća Petrijevci, održati će se u četvrtak, 13. rujna 2012. godine, u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 19.00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća HEP- Plin d.o.o. o poslovanju za 2011. godinu prema ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe plinom - izvjestitelj: N.Liović
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada škole šk.2011./2012. godine - izvjestitelj: Z. Vukadin
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2011. godinu - izvjestitelj: M. Koški
5. Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Petrijevci - izvjestitelj: Ivana Zeko
6. Donošenje Odluke o reorganizaciji Društva Dvorac d.o.o. Valpovo - izvjestitelj: J. Marković
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine - izvjestitelj: M. Furlan
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.- 30.06.2012.godine - izvjestitelj: I. Zelić
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o održanim 18. Petrijevačkim žetvenim svečanostima - izvjestitelji: V. Gubica i M. Furlan
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone - izvjestitelj: R. Pilgermayer
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Programa utroška sredstava u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Petrijevci - izvjestitelj: R. Pilgermayer
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi - izvjestitelj: R. Pilgermayer
13. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju u prostoru Općine Petrijevci za razdoblje 2006.-2010. godine - izvjestitelj: R. Pilgermayer
14. Donošenje Odluke na zamolbu Zlatice Budetić za izmještanje tobogana - izvjestitelj: I. Zelić
15. Različito