Zaželi - ostvari u Petrijevcima

Zaželi - ostvari u Petrijevcima


17/10/2018

Općina Petrijevci i LAG Karašica kao partneri prijavili su projekt pod nazivom "Zaželi - ostvari u Petrijevcima" na natječaj "Zaželi - Program zapošljavanja žena" u sklopu Europskog socijalnog fonda ESF Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.".
Dana 21. studenog 2017. godine došla je obavijest da je projekt prošao procjenu kvalitete te je odabran za financiranje i ima ukupno 109 od mogućih 110 bodova.
Vrijednost projekta je ukupno 2.728.401,70 kuna i to u 100%-tnom intenzitetu potpore.
Projektom će se na području Općine Petrijevci na dvije godine zaposliti 15 žena koje će raditi na poslovima pomoći u kući za 60 korisnika u potrebi.
Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci kroz koje će osim pomoći u kući biti proveden i odabir i osposobljavanje žena, informativna kampanja koja će imati zadaću podići razinu svijesti o ljudima u potrebi i smanjenju nezaposlenosti i dr.
U tim aktivnostima će sudjelovati i obvezni partneri na projektu Centar za socijalnu skrb Valpovo i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Uloga LAG-a Karašica na projektu je vođenje projekta i koordinacija svih projektnih aktivnosti.
Posebna zahvala ide Lokalnoj razvojnoj agenciji Valpovo-Petrijevci d.o.o. koja je svojim angažmanom pomogla u pripremi projekta.