Potpisan ugovor za projekt izgradnje nerazvrstane ceste

Potpisan ugovor za projekt izgradnje nerazvrstane ceste


19/10/2018

Dana, 08. veljače 2018. godine u Zagrebu su potpisani Ugovori o financiranju projekata iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije", Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Općini Petrijevci odobren je iznos od 5.237.703,85 HRK za izgradnju nerazvrstane ceste o kojoj smo pisali proteklih dana. Ugovor su potpisali ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić i općinski načelnik Ivo Zelić uz nazočnost ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

Za tip operacije 7.2.2. ugovoreno je na razini Republike Hrvatske ukupno 213 projekata, a vrijednost dodijeljene potpore iznosi ukupno 647.547.766,84 HRK.

Intenzitet javne potpore u ovom projektu iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Ovo je samo još jedan dokaz uspješne provedbe Programa ruralnog razvoja i ulaganja u ruralna područja što će povećati kvalitetu života lokalnog stanovništva, pa tako i stanovnika Općine Petrijevci.