Kanonska vizitacija u Župi Petrijevci

Kanonska vizitacija u Župi Petrijevci


16/12/2018

U srijedu, 28. veljače 2018. godine, u Kanonskom pohodu Župi sv. Petra ap. Petrijevci bio je preuzvišeni mons. dr.sc. Đuro Hranić, nadbiskupu i metropolit đakovačko-osječki.

U sklopu kanonske vizitacije, koja se obavlja svake pete godine, Nadbiskup Đuro posjetio je i Općinu Petrijevci te razgovarao sa općinskim načelnikom Ivom Zelićem, zamjenikom načelnika Đurom Petnjarićem i predsjednikom Općinskog vijeća Ivanom Vrbanićem.

U nadbiskupovoj pratnji bili su mons. Luka Marijanović kao konvizitator, vlč. Dario Hrga, tajnik u Nadbiskupijskom ordinarijatu i vlč. Matej Glavica, župnik petrijevački.

Razgovaralo se o suradnji Župe i Općine te je s obje strane pohvaljena dosadašnja odlična suradnja koja se očitovala kroz zajedničke projekte posebno prilikom obnove Župne crkve Sv. Petra ap. za službovanja vlč. Jure Kreše.

Iskazana je nada da će se i dalje surađivati na budućim projektima koji su ranije izdefinirani, a posebno se tiču materijalne obnove i to: križeva u Petrijevcima i Satnici, obnove filijalne crkve Sv. Katarine Aleksandrijske u Satnici, grobljanske kapele Sv. Roka u Petrijevcima te posebno u izgradnji budućeg Pastoralnog centra.

Nadbiskupa Đuru posebno su zanimale i socijalne prilike na području Općine, te demografska slika Petrijevaca.