Priznavanja prava na troškove ogrjeva u 2018. godini

Priznavanja prava na troškove ogrjeva u 2018. godini


17/09/2019

Temeljem dopisa Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u vezi priznavanja prava na troškove ogrjeva u 2018. godini, pozivamo korisnike koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, a griju na drva s područja Općine Petrijevci da podnesu zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva u 2018. godini.

Uz zahtjev i izjavu potrebno je priložiti važeće rješenje Centra za socijalnu skrb kojim je na ime podnositelja utvrđena zajamčena minimalna naknada, presliku osobne iskaznice i OIB.

Zahtjevi se podnose u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.