Sustavna deratizacija na području Općine Petrijevci

Sustavna deratizacija na području Općine Petrijevci


27/01/2020

Općina Petrijevci i Sanitacija Osijek d.d. obavještavaju građane da će provoditi sustavnu deratizaciju na području Općine Petrijevci u vremenu od 09.-12. listopada 2018. godine.

Utorak, 09.10.2018. - Satnica
Srijeda, 10.10.2018. - Petrijevci ; Četvrtak, 11.10.2018. - Petrijevci
Petak, 12.10.2018. - skupljanje brojeva

Tretman će se obavljati preparatom BRODILON MAMAC (Bromadialon -0,05% g/kg aktivne tvari). Antidot je VITAMIN K 1.