Održana 16. sjednica Općinskog vijeća

Održana 16. sjednica Općinskog vijeća


26/11/2022

Općinski vijećnici Općine Petrijevci pod predsjedanjem predsjednika Ivana Vrbanića održali su u utorak, 12. ožujka 2019. godine u Vijećnici Općine Petrijevci, svoju 16 sjednicu na kojoj je na dnevnom redu bilo 10 točaka.
Od značajnijih točaka za izdvojiti je da je jednoglasnom odlukom usvojen Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Petrijevci koji obuhvaća ukupno 913 ha poljoprivrednog zemljišta. Odluka je Vijeća da većina tog zemljišta bude dana u zakup točnije 795 ha, dok je 35 ha predviđeno za povrat. Mali dio ili 0,98% (8,26 ha) je ostavljeno za tzv. ostale namjene, a radi se o čestici oznake zemljišta pašnjak koja se nalazi u Gajiću, a prostornim planom Općine predviđena je u turističke svrhe.
Vijećnici su prihvatili i Sporazum o poslovnoj suradnji u području predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće kojim se reguliraju odnosi između matične ustanove u Belišću i područnih vrtića u Bizovcu i Petrijevcima te pripadajućih općina. S time u svezi donesena je i Odluka o cijeni boravka djece u Područnom vrtiću u Petrijevcima, koja ostaje ista kao i do sada.
Općinski načelnik Ivo Zelić prezentirao je namjeru Općine da da se pristupi procesu prodaje plinske mreže na području Općine Petrijevci, što su vijećnici jednoglasno prihvatili. Općina Petrijevci vlasnik je plinske mreže na području Općine, te bi istekom roka uporabe morala pristupiti obnovi tj. zamjeni mreže što bi značilo višemilijunska ulaganja. Prodajom mreže ta obveza bi prešla na novog vlasnika, kojem i je interes da se mreža obnovi i modernizira jer ostvaruje i prihod kao distributer plina, koji i ima interes kupiti mrežu. Ukoliko dođe do prodaje, novac dobiven kupoprodajom bi se namjenski utrošio i sufinanciranje priključaka na mrežu odvodnje za građane Općine.
Od ostalih odluka koje su vijećnici usvojili tu je manja izmjena Odluke o socijalnoj skrbi, Odluka o agrotehničkim mjerama i Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara.
Na kraju sjednice načelnik Zelić je izvijestio vijećnike o aktualnostima u radu izvršne vlasti na području Općine kao i o aktivnostima koje su se dogodile od posljednje sjednice u prosincu prošle godine.

16. sjednica Općinskog vijeća_1
16. sjednica Općinskog vijeća_2