Održana 17. sjednica Općinskog vijeća

Održana 17. sjednica Općinskog vijeća


08/12/2019

U utorak, 2. travnja 2019. godine u 20,00 sati u vijećnici zgrade Općine Petrijevci održana je 17. sjednica Općinskog vijeća  na kojoj je razmatrano 13 točaka dnevnog reda koje su sve jednoglasno usvojene. Jednoglasno je usvojen Godišnji obračun Proračuna Općine Petrijevci za 2018. godinu. Također je Vijeće jednoglasno usvojilo sva razmatrana Izvješća. Donesene su Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu. Donesena je Odluka o dodjeli četiri javna priznanja povodom Dana Općine Petrijevci. Usvojeni su Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2019. godinu i Godišnje usklađivanje podataka „Revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Petrijevci“.

17. sjednica Općinskog vijeća_1
17. sjednica Općinskog vijeća_2
17. sjednica Općinskog vijeća_3
17. sjednica Općinskog vijeća_4
17. sjednica Općinskog vijeća_5

Aktualno u Općini


A D V E N T
U PETRIJEVCIMA I SATNICI

 
Kompletan program Adventa
u Petrijevcima i Satnici
preuzmite na ovom linku.Izdvojeno


Projekti u Općini