Promotivni materijali Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Promotivni materijali Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije


08/12/2019

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije započeo je s promocijom zdravlja vezano za prevenciju od vektorskih bolesti, najezde glodavaca i komaraca, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18) i Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 128/11, 62/18). Promotivne materijale možete preuzeti na sljedećim linkovima:

ZAŠTITA OD KOMARACA - 1. DIO
ZAŠTITA OD KOMARACA - 2. DIO
ZAŠTITA OD GLODAVACA

Aktualno u Općini


A D V E N T
U PETRIJEVCIMA I SATNICI

 
Kompletan program Adventa
u Petrijevcima i Satnici
preuzmite na ovom linku.Izdvojeno


Projekti u Općini