Ljetno radno vrijeme Urbanizma d.o.o.

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

Ljetno radno vrijeme Urbanizma d.o.o.


04/06/2020

Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavještava cijenjene korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada s područja Grada Valpova, Općina Bizovac i Petrijevci da će od dana 10. lipnja 2019. godine započeti s primjenom ljetnog radnog vremena i sakupljanjem svih vrsta komunalnog otpada kao i ostalih korisnih frakcija koje se prikupljaju putem PVC vrećica sa kućnog praga od 05:00 sati ujutro u ljetnom razdoblju počev od 10. lipnja 2019. godine do 31. rujna 2019. godine. Molimo stoga cijenjene korisnike da svoje spremnike s otpadom pripreme najkasnije do 05:00 sati ujutro na dan odvoza sukladno ustaljenom rasporedu odvoza komunalnog i reciklabilnog otpada.