Nabavljeni štandovi za Općinu Petrijevci

Nabavljeni štandovi za Općinu Petrijevci


30/10/2020

Općina Petrijevci, kao nositelj projekta „Nove kreacije treće generacije“ i korisnik  poziva na dodjelu bespovratnih sredstava EU „Umjetnost i kultura 54+“, a u sklopu aktivnosti projekta „Festival 54+“, nabavila je deset izložbenih štandova koji će svoju premijeru imati na 25. Petrijevačkim žetvenim svečanostima ove godine.

Štandovi su višenamjenski i multifunkcionalni te će zasigurno biti od velike koristi i dugo služiti na raznim priredbama i manifestacijama na radost svih Petrijevčana i njihovih gostiju.

Projekt „Nove kreacije treće generacije“ iz poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Umjetnost i kultura 54+“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je općina Petrijevci, a partneri na projektu su LAG Karašica, GDCK Valpovo te Eko-etno udruga „Zlatne ruke“ iz Petrijevaca.