Odluka o početku postupka jednostavne nabave za energetsku obnovu zgrade NK „Omladinac“ Petrijevci

Odluka o početku postupka jednostavne nabave za energetsku obnovu zgrade NK „Omladinac“ Petrijevci


17/09/2019

Na ovom linku možete preuzeti odluku o početku postupka jednostavne nabave za energetsku obnovu zgrade NK „Omladinac“ Petrijevci. Sve ostale dokuemnte možete preuzeti na ovom linku.