Obveza primjene e-računa

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

Obveza primjene e-računa


01/06/2020

Sukladno važećem Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) koji je stupio na snagu 01. srpnja 2019. godine, propisana je obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave. Za nabavljenu robu, uslugu i radove kroz postupke javne nabave, kao i jednostavnu nabavu, te nabavu putem narudžbenica potrebno je od strane dobavljača izdati e-račun.

S obzirom na brojne upite, Općina Petrijevci slijedom zakonodavnog okvira kao i stručnih tumačenja, obavještava poslovne subjekte koji ispostavljaju ili će ispostavljati račune prema Općini Petrijevci kao obvezniku javne nabave kako su  od 01. srpnja 2019. godine, izdavatelji računa obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave, a Općina Petrijevci obvezna je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Posebno ukazujemo kako Općina Petrijevci kao obveznik javne nabave, sukladno navedenom zakonu, ne smije zaprimiti samo papirnati račun, jer u protivnom neće moći više po njemu postupiti. Račun koji stigne samo u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen. Bitno je posebno ovdje napomenuti kako se skenirani račun u .PDF obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom.

Stoga, poslovni subjekti koji ispostavljaju račune prema Općini Petrijevci od 01. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa.

Računi izdani u elektroničkom obliku i poslani putem informacijskog posrednika, koji će biti dostavljeni Općini Petrijevci putem centralne platforme za razmjenu e-Računa koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, jedini su računi koje će Općina Petrijevci moći uzeti u obzir kao valjane račune.

Za slanje elektroničkih računa dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj.

Radi detaljnijeg informiranja glede obveze izdavanja e-Računa možete pristupiti preko linka na web stranicu Ministarstva gospodarstva kojeg Vam prilažemo u sklopu ove obavijesti:
https://www.mingo.hr/page/odgovori-i-informacije-vezano-uz-obvezu-izdavanja-eracuna-u-javnoj-nabavi?fbclid=IwAR1ujAcwwOLJBYBGuWwognNcdiXD0PS2Ti-DGOM1QhiWjFA-qX8gqD8gwCM