Sjednica Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti

Sjednica Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti


17/09/2019

U ponedjeljak, 2. rujna 2019. godine  u Dobrovoljnom vatrogasnom domu u Petrijevcima održana je sjednica Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti na kojoj su razmatrana Izvješća o provedenim 25. „Petrijevačkim žetvenim svečanostima 2019. godine“.

Sjednici su osim članova Odbora Petrijevačkih žetvenih svečanosti nazočili i predstavnici Udruga koje su sudjelovale u ovogodišnjoj manifestaciji.

Nazočni su imali prilike iznijeti svoja mišljenja o provedenoj manifestaciji kao i primjedbe kako bi naredne mogle biti još bolje.

Zaključeno je da su ovogodišnje 25. Petrijevačke žetvene svečanosti uspješno provedene iako to vremenske prilike u potpunosti nisu dozvoljavale, te se organizator zahvalio svim sudionicima na njihovom angažmanu bez kojeg  se iste ne bi mogle provesti.

Sjednica Odbora PZS-a 2019_1
Sjednica Odbora PZS-a 2019_2
Sjednica Odbora PZS-a 2019_3