Korisne brošure HZJZ-a Osječko-baranjske županije

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

Korisne brošure HZJZ-a Osječko-baranjske županije


30/05/2020

Na ovom linku možete preuzeti brošuru "Učinkovita zaštita od glodavaca" HZJZ-a Osječko-baranjske županije. Od iste institucije na ovom linku možete preuzeti brošuru "Kako spriječiti razmnožavanje komaraca u dvorištima i u blizini kuća?".