24. sjednica Opcinskog vijeca

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

24. sjednica Opcinskog vijeca


30/05/2020

U ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine u 19.00 sati u vijećnici zgrade Općine Petrijevci održana je 24. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je razmatrano 10 točaka dnevnog reda koje su jednoglasno usvojene.

Usvojene su I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu, donesena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH-a na području Općine Petrijevci, Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Petrijevci, Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Petrijevci, Odluka o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Petrijevci, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ne području Općine Petrijevci  i imenovanje njegovih članova, Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za obilježavanje Dana Općine Petrijevci. Usvojeno je Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2019. godinu i Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Petrijevci za 2020. godinu.

24. sjednica Opcinskog vijeca 2020_1
24. sjednica Opcinskog vijeca 2020_2
24. sjednica Opcinskog vijeca 2020_3