Studija Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

Studija Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije


28/09/2020

Osječko-baranjska županija je u ožujku 2020. godine pristupila izradi Studije Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije (dalje u tekstu: Studija) koja je usmjerena unaprjeđenju poslovanja postavljanjem standarda kvalitete kod pružatelja usluga u turizmu te ima za cilj:

- Stvoriti okvir za podizanje kvalitete usluge u turizmu Osječko-baranjske županije;
- Transferirati znanje u skladu sa potrebama dionika u turizmu;
- Mjeriti kvalitetu i usmjeravati istu prema integralnom načinu upravljanja u destinaciji;
- Osnaživati ukupni brend destinacije temeljem smjernica relevantnih strateških i zakonskih dokumenata.

Izrada studije se sufinancira sukladno zaključenom Ugovoru sa Ministarstvom turizma Republike Hrvatske – “Ugovor br. 03-VI/2019 JTI o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini” od 09. listopada 2019. godine.

Sukladno postupku javne nabave evidencijski broj NMV 9-20. Osječko-baranjska županija je za izradu Studije odabrala našu tvrtku MICRO projekt d.o.o. iz Splita.

Sukladno projektnom zadatku i ciljevima Studije definiran je set aktivnosti za čiju implementaciju je iznimno značajno i uključenje Vaše organizacije kao jednog od ključnih nositelja razvojnih politika u Osječko-baranjskoj županiji.

U ime tvrtke MICRO projekt d.o.o. i Osječko-baranjske županije unaprijed Vam se zahvaljujemo na Vašem doprinosu u procesu izrade Studije.

Online anketni upitnik nalazi se na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/bAa7K6WBu49LMGbQ7