Priznavanja prava na troškove ogrijeva u 2020. godini

Priznavanja prava na troškove ogrijeva u 2020. godini


17/01/2021

emeljem dopisa Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u vezi priznavanja prava na troškove ogrijeva u 2020. godini, pozivamo korisnike zajamčene minimalne naknade s područja Općine Petrijevci, a koji se griju na drva da podnesu zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva u 2020. godini.

Uz zahtjev i izjavu potrebno je priložiti važeće Rješenje Centra za socijalnu skrb kojim je na ime podnositelja utvrđena zajamčena minimalna naknada, presliku osobne iskaznice i OIB.

Zahtjevi se podnose u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.