Održana 27. sjednica Općinskog vijeća

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

Održana 27. sjednica Općinskog vijeća


28/09/2020

U utorak, 28. srpnja 2020. godine, održana je 27.sjednica Općinskog vijeća Petrijevci. Raspravljalo se o 14 točaka dnevnoga reda na kojima su između ostalih podnesena izvješća o radu u 2019. godini. Vijećnici su razmatrali godišnje izvješće o poslovanju Samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci, izvješće HEP-Plin d.o.o. o obavljanju komunalne djelatnosti u 2019 godini, izvješće Draive-Plus d.o.o. za djelatnost čišćenja i održavanja javnih površina i groblja, izvješće AEPG-a d.o.o. Petrijevci za održavanje javne rasvjete, te izvješće autoprijevoznika „Zagi“ za održavanje nerazvrstanih cesta.

Informaciju o tromjesečnom izvješću proračuna Općine Petrijevci podnio je viši stručni suradnik za financije Dalibor Bošnjaković. Usporedbom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ostvaren je tekući višak u prvom kvartalu 2020 u iznosu od 509.865kn.

Osim jedne točke dnevnog reda koja je usvojena većinom glasova sve ostale su usvojene jednoglasno.

Na kraju sjednice upriličena je i dodjela priznanja nagrađenima povodom Dana Općine Petrijevci plaketom "Grb Općine Petrijevci". Priznanja su dobili: bivša ravnateljica OŠ Petrijevci Zdenka Vukadin za osobiti doprinos u razvoju školstva i dugogodišnje sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu Općine, Snježana Jung za dugogodišnje sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu Općine, Darko Tačković za 50. godina rada u DVD-u Petrijevci i osobiti doprinos u razvoju vatrogastva i promoviranju Općine te Dragutin Kardum za izuzetna ostvarenja i postignute uspjehe na području razvoja komunalnog gospodarstva. Sjednici je nazočio i poduzetnik ugostitelj Marko Škoro i iznio problematiku vezanu uz rad ugostitelja u Petrijevcima u uvjetima pandemije koronavirusa.

27. sjednica Općinskog vijeća_1
27. sjednica Općinskog vijeća_2
27. sjednica Općinskog vijeća_3
27. sjednica Općinskog vijeća_4
27. sjednica Općinskog vijeća_5
27. sjednica Općinskog vijeća_6
27. sjednica Općinskog vijeća_7
27. sjednica Općinskog vijeća_8