Obavijest o odgađanju javnog otvaranja ponuda

Obavijest o odgađanju javnog otvaranja ponuda


24/09/2021

 Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci od 10.08.2020., KLASA:320-02/20-01/9, URBROJ:2185/05-20-2, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci, objavljuje OBAVIJEST o odgađanju javnog otvaranja ponuda.

 
Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Petrijevci, KLASA:320-02/20-01/9, URBROJ:2185/05-20-2, koje se trebalo održati 23. rujna  2020. godine u 17,00 sati ODGAĐA SE DO DALJNJEG.
 
U Petrijevcima, 22. rujna 2020. godine
 
Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH na području Općine Petrijevci