Potpisivanje Ugovora o radu žena za pomoć u kući na projektu „Zaželi još jednom u Petrijevcima!“

Potpisivanje Ugovora o radu žena za pomoć u kući na projektu „Zaželi još jednom u Petrijevcima!“


24/09/2021

U srijedu, 30. rujna 2020. godine, u Općini Petrijevci 20 žena za pomoć u kući, koje će pružati potporu i podršku 120 krajnjim korisnicima na području Općine Petrijevci (starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju), potpisalo je Ugovor o radu na godinu dana (od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine).

Projekt „Zaželi još jednom u Petrijevcima!“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.".

Vrijednost projekta koji iznosi 1.829.300,00 kn Općina Petrijevci, čije su zaposlenice žene za pomoć u kući, projekt provodi u suradnji sa partnerima Lag-om Karašica, koji je zadužen za upravljanje i administraciju, te obveznim partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te Centrom za socijalnu skrb Valpovo.

Zaželi još jednom u Petrijevcima!_1
Zaželi još jednom u Petrijevcima!_2
Zaželi još jednom u Petrijevcima!_3
Zaželi još jednom u Petrijevcima!_4